Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om ergoterapi genom att: - kan teoretiskt förklara och praktiskt tillämpa olika modeller för ergoterapin för att öka aktivitetsmöjligheter och delaktighet hos klienter med aktivitetsbegränsningar förorsakande av reumatologiska sjukdomar eller handkirurgiska-, ortopediska- och traumatologiska skador Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om ergoterapiprocessen och professionellt resonemang genom att studerande: - förstår hur skadan / nedsättningen inverkar på individens aktivitetsutförande och delaktighet inom de olika aktivitetsområdena - kan genom professionellt resonemang stödja klientens aktivitetsutförande - kan bedöma, planera och förverkliga samt utvärdera den personcentrerade ergoterapin för klienten med aktivitetsbegränsningar Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om professionellt förhållande och kompanjonskap genom att: -studerande förstår betydelsen av det multiprofessionella samarbetet -kan förmedla information, idéer, problem och lösningar inom ergoterapins område interdisciplinärt, till lekmän samt till ergoterapistuderande Studerande utvecklar sin kommunikativ och social kompetens: -kan förmedla sitt budskap skriftligt, genom olika kommunikationsstilar och -medel som är anpassade till målgrupp och kontext

Läranderesultat

Studerande har uppnått målen i denna kurs för utvecklandet av kompetens i fråga om ergoterapi genom att: - kunna redogöra för och i case implementera principerna för rehabiliteringen Studerande har uppnått målen i denna kurs för utvecklandet av kompetens i fråga om ergoterapiprocessen och professionellt resonemang genom att via case: - kan definiera personens aktivitetsutmaning och resurser och på basen av det - kan välja och tillämpa en ändamålsenlig referensram för att bedöma, planera, förverkliga och utvärdera den personcentrerade ergoterapiprocessen samt kunna stödja till aktivitetsadaptation - i samband med praktiska övningar kan stödja personens aktivitetsutförande - kan tillämpa ergoterapiprocessen och ett personcentrerat förhållningssätt - kan förklara och grunda sitt kliniska resonemang i teori Studerande har uppnått målen i denna kurs för utvecklandet av kompetens i fråga om professionellt förhållande och kompanjonskap genom att: - i case kan redogöra för det multiprofessionella samarbetet och ergoterapeutens ansvarsuppgifter - skriva ett blogginlägg för Inside Arcada för att förmedla sitt lärande ORTOSDELEN: Studerande kan tillverka några grundläggande statiska ortoser (vilo- och arbetsortos, tum- och fingerortos) samt har teoretisk kunskap för att tillverka övriga statiska- samt dynamiska ortoser. Studerande kan också reflektera över ortosens betydelse ur ett aktivitetsadaptations perspektiv.

Innehåll

Ergoterapi för personer med problem i stöd och rörelseorganen samt traumatologiska skador. Ergoterapi vid smärtsyndrom. Grunderna i teoribildning och aktivitetsvetenskapliga begreppen Occupational Adaption och Occupational Challenge. Handens funktion och ortosbehandling för olika diagnoser. Tillverkning av ortoser.

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi, Ergoterapiprocessen,

Mer information

Undervisningsspråk engelska för delen: Dynamiska handortoser.

Litteratur

Referenslitteratur: Ergoterapilitteratur som behandlar ortopedisk- traumatologisk problematik och rehabilitering (se exempel nedan) Litteratur i förhållande till kliniskt och professionellt resonemang, samt litteratur om anpassningsprocessen. Wong, S., Fisher, G. 2015. Comparing and using occupational-focused models. Occupational therapy in Health Care, 29 (3): 297- 315, 2015. Schkade,J.,Schultz,S. 1992. Occupational adaptation: Toward a holistic approach for contemporary practice, part 1. I: American Journal of OT; September 1992, vol 46, nr 9: 829-837 Ann Turner, Marg Foster, Sybil E. Johnson. 2008. Occupational therapy and physical dysfunction: principles, skills and practice. 5 th ed. Edinburgh : Churchill Livingstone McHugh Pendleton. H, Schultz-Krohn,W. 2006. Pedretti's occupational therapy : practice skills for physical dysfunction. St. Louis, Mosby/Elsevier Mooney, M, Ireson, C. 2009. Occupational therapy in orthopaedics and trauma. Chichester ; Ames, Iowa : Wiley-Blackwell Radomski, M., Trombly Latham, C. 2008. Occupational therapy for physical dysfunction. 6th ed. kap. 41-46. Lippincott Williams & Wilkins. Baltimore Schell, B., Schell, J. 2018. Clinical and professional reasoning in occupational therapy. Kap 1, 6. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Turpin, M., Iwama, M.K. 2010. Using Occupational Therapy Models in Practice. Kap 3 New York: Churchill Livingstone/ Elsevier Walder, K., & Molineux, M. (2017). Occupational adaptation and identity reconstruction: a grounded theory synthesis of qualitative studies exploring adults? experiences of adjustment to chronic disease, major illness or injury. Journal of Occupational Science, 24(2), 225-243. ORTOSDELEN Böcker som kan nyttjas i ortosrapporten: Lundborg, G., Björkamn, A. 2015. Handkirurgi.Studentlitteratur AB. Kap.2,3,4,13,15,17,18,22,27,29,30,33 Van Lede, P., Veldhoven van, G.(1998). Therapeutic hand splints. A rational approach. Vol 1 och 2. Antverp-belgium. Provan. (ISBN 90- 804338-2-9) Vastamäki,M. (toim.).(2000). Käsikirurgia. Duodecim. Hämeenlinna. Karisto.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 2 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 44 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Seminarier - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända prestationer i praktiska övningar, skriftliga uppgifter och blogginlägg, samt deltagande i reflektionsdiskussion och seminarie.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Peri Heidi
 • Werner Tove

Examinator

Peri Heidi

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-01-07

Kursens tidtabell

Se tidsbokning ARBS/ASTA

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-08-31 13:15 - 16:00 Aktivitet och delaktighet I Introduktion till kursen Peri Heidi
Werner Tove
2020-09-01 09:15 - 16:00 Aktivitet och delaktighet I Studiecirkel: Ortopedi och traumatologi, Bedömning, koppling till Case personen. Se Its L Peri Heidi
Werner Tove
2020-09-02 09:15 - 13:00 Aktivitet och delaktighet I Online föreläsningserbjudande: Bedömning och rehabilitering 9.15-11.30 Lunch 11.30-12.15 Handledning vid behov kl 12.15-13.00 Peri Heidi
Werner Tove
2020-09-04 09:15 - 12:00 Aktivitet och delaktighet I Studiecirkel: Anpassningsprocessen och koppling till case. Se ItsL Peri Heidi
Werner Tove
2020-09-08 09:15 - 11:00 Aktivitet och delaktighet I Föreläsningserbjudade: Anpassningsprocessen Peri Heidi
Werner Tove
2020-09-08 12:15 - 13:45 Aktivitet och delaktighet I Referensramar Zoom: https://arcada.zoom.us/j/64861868465 Arola Annikki
Peri Heidi
2020-09-09 13:15 - 16:00 D4107-08 Aktivitet och delaktighet I Amanuens info kl 13.14-13.50 Workshop kl 13.50 ->: Begrepp, Case-person och Ergoterapiprocessen Enoksson Maria
Peri Heidi
Werner Tove
2020-09-10 12:45 - 14:15 Aktivitet och delaktighet I Obligatorisk handledning Peri Heidi
Werner Tove
2020-09-17 08:30 - 14:00 Aktivitet och delaktighet I Seminarie Peri Heidi
Werner Tove
2020-09-18 09:00 - 16:00 B516 Aktivitet och delaktighet I ORTOSKURSEN De statiska ortoserna : Tidtabell: 9.00 - 09.45 Teori: Handens anatomi och ortostillverkning - Ortoser, skenor och stöd 09.45 - 10.00 Paus 10.00 - 11.00 Teori: Ortostillverkningsprocessen, Ortosalgorim och Material-lära 11.00 - 12.00 Lunchpaus 12.00 - 12.30 workshop PÅ SKOLAN: Att rita egna mönster 12.30 ? 12.45 Paus 13.00 - 15.00 Tillverkning PÅ SKOLAN: kort vilo-ortos i lågtemperaturplast 15.00 ? 15.15 Paus 15.15 ? 16.00 Ortosdelens examination Arell-Sundberg Marina
2020-09-18 09:00 - 16:00 B522 Aktivitet och delaktighet I ORTOSKURSEN De statiska ortoserna : Tidtabell: 9.00 - 09.45 Teori: Handens anatomi och ortostillverkning -  Ortoser, skenor och stöd 09.45 ? 10.00 Paus 10.00 -  11.00 Teori: Ortostillverkningsprocessen, Ortosalgorim och Material-lära 11.00 - 12.00 Lunchpaus 12.00 - 12.30  workshop PÅ SKOLAN: Att rita egna mönster 12.30 ? 12.45 Paus 13.00 - 15.00 Tillverkning PÅ SKOLAN: kort vilo-ortos i lågtemperaturplast 15.00 ? 15.15 Paus 15.15 ? 16.00 Ortosdelens examination Arell-Sundberg Marina
2020-10-20 12:45 - 16:00 B522 Aktivitet och delaktighet I Parallellrum för workshop (40%) Arell-Sundberg Marina
2020-10-21 12:30 - 15:30 B522 Aktivitet och delaktighet I Parallellbokning för workshop (40%) Arell-Sundberg Marina
2020-10-22 08:30 - 11:45 B518 Aktivitet och delaktighet I DYNAMISKA ortoser: Teori Arell-Sundberg Marina
Nikkonen Marisa
2020-10-22 12:15 - 16:00 B522 Aktivitet och delaktighet I Dynamiska ortoser Workshop Arell-Sundberg Marina
Nikkonen Marisa
2020-10-23 08:30 - 16:30 B522 Aktivitet och delaktighet I Dynamiska ortoser Workshop Arell-Sundberg Marina
Nikkonen Marisa
2020-10-26 13:15 - 16:00 B320 Aktivitet och delaktighet I Workshop Peri Heidi
Werner Tove

Kurs- och studieplansökning