Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Ekman Petra

Examinator

Ekman Petra

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (44 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2020-05-05 till 2020-07-31

Kurs- och studieplansökning