Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten får kunskap om kroppsnära elektronik som används inom social- och hälsovården. Kompetensen omfattar färdigheter att utvärdera och kristisk granska kroppsnära elektronik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att kristisk granska kroppsnära elektronik som används inom social- och hälsovården

Innehåll

I helheten ingår fem olika uppgifter som innehåller videon, föreläsningar, artiklar och praktiska uppgifter. Efter varje uppgift görs en inlärningsuppgift.

Mer information

Kursen utförs på DigiCampus

Litteratur

Nätbaserade videon, föreläsningar och artiklar. Största delen av litteraturen är på engelska

Studieaktiviteter

Nätbaserade - 27 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 27 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 27 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
  • Frågebatteri (quize)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten genomför kursens alla delar och uppgifterna bör vara utförda och godkända.

Lärare

Hellsten Thomas

Examinator

Hellstén Thomas

Kursens hemsida

https://digicampus.fi/course/view.php?id=819

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2020-05-05 till 2020-07-31

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
  • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning