Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Denna kurs bidrar till att utveckla kompetensen i vårdandet av den akut sjuka eller skadade patienten. Både de teoretiska och praktiska kompetenserna för att vårda patienten ökar. Studenten bygger en avancerad kontextuell kompetens inom valda områden.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande har - kunskaper och förståelse för olika kliniska undersökningar i förhållande till andningen, cirkulationen och leverns funktion - har en fördjupad förståelse för uppkomsten av sjukdomsmekanismer vid akuta tillstånd; t.ex hjärtinfarkt, stroke, lungödem och trauma - vara införstådd med de faktorer som garanterar patientsäkerheten och handla utifrån dessa - möta den kritiskt sjuka patienten och ge akut vård på sjukhus - igenkänna sitt eget handlande i kritiska situationer och förstå hur hon/han bemästrar situationen genom evidenbaserade handlingsmodeller -reflektera och handla etiskt i kritiska situationer

Innehåll

- kliniska undersökningar - patientsäkerhet - intensivvård - jourpoliklinisk vård

Förkunskaper

- Avklarade grundstudier i klinisk vård och medicinska ämnen - Kursen fokuserar på den medicinska vården av den svårt sjuka patienten samt övervakningen med hjälp av medicinsk apparatur så förkunskaper i patientvård underlättar inlärningen under kursen

Mer information

- Simuleringarna har obligatorisk närvaro - Kursen lämpar sig bäst för studenter inom vård och akutvård eftersom den fokuserar starkt på klinisk vård och medicinsk apparatur och kräver en del förkunskaper i vårdandet av patienten

Litteratur

1) Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug 1993 eller nyare. Människans fysiologi. ISBN 91-47- 04806-9 2) Mustajoki& al. 2007. Sairaanhoitajan käsikirja. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. ISBN 978-951-656- 230-1 3) Elonen & al. Akuuttihoito-opas. 2005. Kustannus Oy Duodecim. ISBN 951-656-158-6 4) Alahuhta & al. Nestehoito. 2006. Kustannus Oy Duodecim. ISBN 951-656-199-3 5) Roberts & al. 2004. Kirurgia (valda delar). Kustannus Oy Duodecim. ISBN 951-656-053-9 6) Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle,Castrén et.al, 2009, WSOY oppimateriaali, ISBN 978-951-0- 32492-9 7) http://www.kaypahoito.fi/: 1. Aikuisiän aivovammat (osa 1) 6. Aivoinfarkti 7. Aivovammojen jälkitilat (osa 2) 12.Astma 20. Elvytys 22. Etäisvärinä 34. Keuhkoahtaumatauti 43. Laskimotukos ja keuhkoembolia 50. Lonkkamurtumapotilaiden hoito 52. Migreeni 69. Selkäydinvamma 75. Sydäninfarktin diagnostiikka 81. Äkillisen hengitysvajauksen hoito

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Praktiska övningar - 24 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
 • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 164 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 164 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Grotenfelt Nora
 • Nyström Patrik
 • Roberts Christel
 • Skogster Annika

Examinator

Skogster Annika

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2013-10-17 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2013-10-24 - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning