Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att... Målsättningen är att uppöva kursdeltagarnas uttrycksförmåga på svenska inom sitt framtida yrkesområde. Kursen tjänar som stöd för examensarbetet beträffande processkrivning, skrivteknikaliteter och vetenskapligt skrivande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna uttrycka sig adekvat på svenska, muntligt och skriftligt, inom sitt studieområde samt kunna skriva rapporter och andra texter med relevans för studierna och framtida yrkesverksamhet.Hon/han kan anpassa sitt språk till varierande kommunikationssituationer och kan utnyttja språkliga hjälpmedel. Studeranden kan analysera skön- och facklitteratur både innehållsligt och språkligt/stilistiskt.Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Sandell Magdalena

Examinator

Sandell Magdalena

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (38 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-12 till 2020-01-25
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 10:15 - 12:00 D4109 Inhemska språk 2, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter Sandell Magdalena
2020-01-23 10:15 - 12:00 D4110 Inhemska språk 2, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter Sandell Magdalena
2020-01-30 10:15 - 12:00 D4110 Inhemska språk 2, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter Sandell Magdalena
2020-02-06 10:15 - 12:00 E383 Inhemska språk 2, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter Sandell Magdalena
2020-02-27 10:15 - 12:00 Inhemska språk 2, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter Sandell Magdalena
2020-03-05 10:00 - 12:00 D4110 Inhemska språk 2, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter Sandell Magdalena
2020-03-12 10:15 - 12:00 E387 Inhemska språk 2, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter Sandell Magdalena

Kurs- och studieplansökning