Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förkovra de praktiska färdigheterna i finska språket i tal och skrift på högskolenivå. Studerande blir förtrogen med bland annat rekryteringsdokument och -terminologi samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig muntligt på finska i arbetslivet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha förvärvat sådana muntliga och skriftliga kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003) för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studentens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Muntlig kommunikation på finska Muntliga föredrag och presentationer Platsansökan och CV Meddelanden och anvisningar Språkriktighet och språkvård, terminologi

Förkunskaper

Inhemska språk 1 Kunskapsnivå B1 (Europeiska referensramen för språk)

Mer information

Obligatoriska föreläsningar och arbeten enligt den tidtabell som läraren meddelat på Itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 22 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 28 timmar
 • Nätbaserade - 16 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 81 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 81 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Muntligt test Presentationer

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Muntligt test Skriftligt förhör Arbetsansökan och CV Presentation och stödmaterial Deltagande i obligatoriska presentationstillfällen Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (13 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-16 10:15 - 12:00 D4109 Inhemska språk 2, finska för soc och ergo B Lehtola Minna
2020-01-23 10:15 - 12:00 B327 Inhemska språk 2, finska för soc och ergo B Lehtola Minna
2020-01-30 10:15 - 12:00 D4109 Inhemska språk 2, finska för soc och ergo B Lehtola Minna
2020-02-06 10:00 - 12:15 D4109 Inhemska språk 2, finska för soc och ergo B Lehtola Minna
2020-02-20 10:00 - 12:00 Inhemska språk 2, kirjallinen kuulustelu Lehtola Minna
2020-02-27 10:15 - 12:00 D4109 Inhemska språk 2, finska för soc och ergo B Lehtola Minna
2020-03-04 11:00 - 12:00 D4109 Finska 2 - ylimääräinen kerta - alaan liittyvä esitys Lehtola Minna
2020-03-05 10:15 - 12:00 D4109 Inhemska språk 2, finska för soc och ergo B Lehtola Minna
2020-03-12 10:15 - 12:00 D4109 Inhemska språk 2, finska för soc och ergo B Lehtola Minna

Kurs- och studieplansökning