Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att förkovra de praktiska färdigheterna i finska språket i tal och skrift på högskolenivå. Studerande lär sig utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och terminologi, som hänför sig till det egna yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha förvärvat sådana skriftliga kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003) krävs för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studerandens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Terminologi inom sociala området och facktexter Mötesteknik Meddelanden och anvisningar Rapporter Språkriktighet och språkvård

Förkunskaper

Inhemska språk 1 Kunskapsnivå B1 (Europeiska referensramen för språk) Inhemska språk 1, arbetslivsfinska Soc och Ergo A är avsedd för studenter som är vana att använda finska (studenter som avlagt magna cum laude eller högre vitsord i studentexamen eller annars har goda finska skriftliga kunskaper). B-gruppen är avsedd för studenter som avlagt cum laude approbatur eller lägre vitsord i studentexamen och för studenter med svagare skriftliga finska kunskaper. Kursmaterialet är i stort det samma för de båda grupperna, likaså examinationskraven.

Mer information

Vissa obligatoriska arbeten enligt den tidtabell som läraren meddelat på Itslearning.

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 11 timmar
 • Självstudier - 15 timmar
 • Nätbaserade - 12 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 54 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 54 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: forskningsrapport, mötesövning, mötesdokument, skriftlig tentamen. Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: Examination 1 Mötesdokument och -aktivitet 15% (deltagande i mötesövning) Examination 2 Forskningrapport 25% Examination 3 Skriftlig tentamen 60% omtentamen 1: 23.4.2019 (D4109 kl. 12-14) omtentamen 2: 14.5.2019 (D4109 kl. 12-14) För senare personlig omtentamen kontakta läraren med e-post (minna.lehtola@arcada.fi)

Lärare

Luomi Anna Maija

Examinator

Rancken Ulrika

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (28 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • 2019-03-07 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-16 12:30 - 14:00 B320 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo B Luomi Anna Maija
2020-01-23 12:30 - 14:00 B327 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo B Luomi Anna Maija
2020-01-30 12:30 - 14:00 B320 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo B Luomi Anna Maija
2020-02-06 12:30 - 14:00 D4109 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo B Luomi Anna Maija
2020-02-13 12:30 - 14:00 B320 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo B Luomi Anna Maija
2020-02-20 12:30 - 14:00 B328 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo B Luomi Anna Maija
2020-02-27 12:30 - 14:00 B320 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo B Luomi Anna Maija
2020-03-05 12:30 - 14:00 B327 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo B Luomi Anna Maija
2020-03-12 12:30 - 14:00 B327 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo B Luomi Anna Maija
2020-03-19 12:30 - 15:00 D4106 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo B Luomi Anna Maija

Kurs- och studieplansökning