Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande: - kunna tillämpa ett socialpedagogiskt perspektiv i sitt klientarbete och beskriver och argumenterar för detta. - redogöra för socionomens möjligheter till kompetensutveckling på den aktuella praktikplatsen. - söka en specifik frågeställning som kan belysas med ett socialpedagogiskt perspektiv på praktikplatsen. - granska socionomens roll och position i organisationen. - öva kompetensen att fungera som förman i ett en arbetsgemenskap t.ex. kan utveckla arbetsgemenskaper, serviceprcesser samt kunnade inom det sociala området.

Förkunskaper

Avlagda grundstudier.

Mer information

Kursen kan omfatta 5 sp, 10 sp eller 15sp. Mera information om kursens upplägg och innehåll finns på itslearning, som du får tillgång till genom att anmäla dig till kursen. Den alternativa praktiken kan genomföras under hela läsåret enligt överenskommelse med examinator.

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 0 timmar
  • Rapportering - 35 timmar
  • Praktik - 370 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd praktik krävs att studenten lämnar in arbetsintyg för överenskommen tidsperiod, samt en skriftlig rapport enligt handledning.

Lärare

Söderström Eivor

Examinator

Söderström Eivor

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Genomförs enligt indivduell tidsplan Carried out according to an individual schedule

Kursanmälningstid

2019-07-31 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning