Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen enligt Arcadas examensstadga: http://studieguide.arcada.fi/node/191

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - självständigt, med handledning skriva ett examensarbete - presentera och argumentera för de resultat som kommit fram i arbetet - kritiskt granska och opponera en medstuderandens examensarbete - skriva ett godkänt mognadsprov

Innehåll

Handledning i grupp. Deltagande i planseminarier och presentationer av examensarbeten. Självständiga studier.

Förkunskaper

Metodik eller Vetenskapsteori och metodik

Mer information

Obligatoriska moment: - Regelbunden handledning - Presentation av plan - Deltagande i presentationer 15 gånger,5 av dessa ska studerande göra i andra utbildningsprogram. - Mognadsprov - Presentation av eget examensarbete

Litteratur

Arcadas Skrivguide

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Självstudier - 360 timmar
 • Seminarier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 400 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 400 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Examinationskrav

Studerande ska: - självständigt, med handledning skriva ett examensarbete som kan bedömas som godkänt - presentera och argumentera för de resultat som kommit fram i arbetet - kritiskt granska och opponera en medstuderandens examensarbete - skriva ett godkänt mognadsprov

Lärare

 • Cederberg Arla
 • Brantberg Bettina
 • Gustavson Mia
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Silius-Ahonen Ellinor
 • Sigfrids Ingmar
 • Rosengren Åsa

Examinator

Kiukas Carina

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Meddelas i förhållande till enskilda gruppers handledningsprocess.

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning