Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Den centrala målsättningen med den handledda fältpraktiken är att anknyta den teoretiska kunskaperna och färdigheterna som studenten erhållit på yrkeshögskolan till praktik på fältet

Läranderesultat

Syftet med praktiken är att studerande: uppfattar socionomens roll (eller kommande roll) i äldreomsorgen och ger prov på handledarfärdigheter i form av en handledd verksamhet (studenten planerar och ansvarar för en 1 timmes handeldd verksamhet för de äldre om detta är möjligt på praktikplatserna) Kan uppfatta och beskriva nyansskillnaderna i hälsa-ohälsa hos den äldre människan, samt reflektera över olika resurser (personal, anhörig och klient). Lär känna olika äldres livsöden och livssituationer och deras konsekvenser för äldreomsorgen. Kan på ett värdigt och proffessionellt sätt bemöta den äldre. Visar förmåga till analys mellan forskning och praktik inom äldreomsorgen. I praktikuppgiften ingår att synliggöra och diskutera ett forskningstema (varje studerande har valt ett eget tema) med personalen. Teman studerande har valt har en klar anknytning till äldreomsorgen och bygger på aktuell forskning. Frågor som studerande sedan kunde diskutera med personalen är: hur (om) förekommer detta tema inom denna praktik? Vilka åtgärder förekommer kring detta tema? Vad påverkar det dagliga arbetet på praktikplatsen då det gäller detta tema? Detta benämns som FUI- uppgift (forskning, utveckling och innovation).

Innehåll

praktik inom äldreomsorgen

Förkunskaper

Kunskaper inom äldreomsorg

Mer information

Obligatorisk närvaro vid praktikuppföljningsdagen

Litteratur

aktuella artiklar

Studieaktiviteter

  • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
  • Självstudier - 30 timmar
  • Praktik - 228 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd praktik och godkänd praktikrapport

Lärare

  • Brantberg Bettina
  • Sigfrids Ingmar

Examinator

Brantberg-Ahlfors Bettina

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

- praktikperioden börjar 7.4.2014 och slutar måndagen den 26.5.2014.Sista dagen på praktikplatsen är fredagen den 23.5.2014 - närstudievecka på Arcada 5-9.5.2014 - den 26.5.2014 är en obligatorisk uppföljningsdag på Arcada - arbetstid 7h/dag eller 35 h / vecka - utöver detta självstudier

Examinationsformer

2014-05-26 - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning