Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att att utveckla förmågan att verka/fungera tillitsfullt i olika rutinmässiga talsituationer på yrkesområdet - att utveckla ett flytande språk i tal och skrift för olika ändamål, med huvudvikt på det egna branschområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - uppge sina personalia och förklara sin utbildning och sin arbetserfarenhet - förstå den vokabulär som är central för yrkesområdet och kan i skrift och tal använda sig av den - klara av kundbetjäning - hålla korta anföranden, ge instruktioner

Innehåll

Social Contacts, Your Place of Work, Work Ethics, The Field of Social Work

Förkunskaper

Gymnasiekurs eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Ingen

Litteratur

F En av följande romaner Look Me in The Eye by John Robinson My Stroke of Insight by Jill Bolte Taylor Thinking in Pictures by Temple Grandin Left Neglected, Lisa Genova As We Are Now by Mary Sarton Ending Up by Amis Kingsley Memento Mori by Muriel Spark Ytterligare material kommer att finnas tillgängligt på Itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
  • Självstudier - 45 timmar
  • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänt vitsord krävs att studenten slutfört alla inlämningsuppgifter vid utsatt datum och fått godkänt vitsord i tentamen.

Lärare

Tefke Martina

Examinator

Tefke Martina

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

21.10-17.12.2014

Examinationsformer

2014-12-10 - Tentamina

Kurs- och studieplansökning