Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målet är att studenten efter avslutad kurs skall ha fördjupad kunskap om habilitering för barn och ungdomar samt en fördjupad kunskap om person- och familjecentrering och mångprofessionellt arbete.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas Du ha: Modul 1: - färdighet att initiera, och tillsammans med barnet/ungdomen/familjen främja aktivitet och delaktighet - färdighet att reflektivt granska det egna förhållningssättet och kommunikation visavi personen/personerna/familjen du jobbar med. - kompetens att förverkliga målfokuserat arbete utifrån personens utvecklingsbehov och kontext Modul 2: - tillägnar sig projektkunskap inom kursens kontext

Innehåll

Kursen består av 2 moduler á 10sp och 5 sp: 1) Habilitering för barn och ungdomar. Modulen förverkligas i samarbete med Oppimis ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis samt med VAU ry. 2) Projektarbete. Arbetet kopplas till modul 1.

Mer information

Det här är kursen där du kan kombinera teori och praktik i verklig arbetsmiljö! I del 1 kommer du att få jobba med barn med specialbehov. Kursen går på svenska, finska och engelska, vilket gör att man kan skriva sina skriftliga uppgifter/projekt på något av dessa språk.

Litteratur

Valbara (minst 5 per modul) vetenskapliga artiklar inom området. Referenslitteratur https://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/valtt i Veijola A mfl. Asiakkaan osallisuuden mahdollistava ja sitä tukeva haastattelukeskustelu. I: Sukula mfl. GAS, menetelmästä sovellukseen. Kela julkaisuja 2015. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/ 158520/GAS.pdf?sequence=5&isAllowed=y Choi, B.C.K. and Pak, A.W.P. (2006). Multidisciplinarity, interdisciplinarity and transdisciplinarity in health research, services, education and policy: 1. Definitions, objectives and evidence of effectiveness. Clin Invest Med 29, 351-364. Dunst, C.J., Johanson, C., Trivette, C.M. and Hamby, D. (1991). Family-centered early intervention policies and practicies: family- centered or not? Exceptional Children 58,115-126. Gorter J-W & Rosenbaum P. (2011). The F-words in childhood disability. I swear this is how we should think! Child: care, health and development 38(4):457?463 Jeglinsky I et al. (2013). How are actual needs recognized in the content and goals of written rehabilitation plans? Disability and Rehabilitation 2013: 1-11. Convention of the rights of the child. http://www.unicef.org/crc/ WHO. The International Classification of Functioning, disability and health. WHO 2001.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 52 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
 • Självstudier - 210 timmar
 • Seminarier - 8 timmar
 • Praktik - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Seminarium den 24.10.19

Examinationskrav

Varje modul examineras skilt för sig: Modul 1: Aktivt deltagande i besöken på specialskolan och i Valtti projektet, aktivt deltagande i handledning, godkända skriftliga uppgifter och deltagande och muntlig presentation på seminarium. Modul 2: Godkänd projektrapport. I modul 1 bedöms processen i det mångprofessionella samarbetet (godkänd/underkänd), skriftlig uppgift med vitsord (0-5), presentation på seminarie med godkänd/underkänd. Aktivitet under praxis, handledning och seminariepresentation kan inverka sänkande eller höjande på skriftliga uppgiften. I modul II bedöms projektarbetet med godkänd/underkänd.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Kokko Anne
 • Vaappo Marko

Examinator

Jeglinsky-Kankainen Ira

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursens preliminära tidtabell ht 2019/Preliminary course timetable autumn 2019: (O) = Obligatorisk / Compulsory 2.9.kl.10.00-12.00 Introduktion /Introduction (O) Rum A511 (obs tiden). 3.9. kl. 8.00-12.00 Idrottsdag / Sports day (O) 4.9. Valtti (O) kl. 9.15-12.00 (Lotta Nylund) 10.9. kl. 9.00-10.00 Handledning/supervision 10.9. kl. 10.15-12.00 Lektion (Marina Arell) 14.9. kl. 9.30-12.00 Valtti Kick off på Validia (Lotta Nylund) 16.9. 13.00-13.45 Lesson at Valteri Ruskis (O) 19.9. - 11.10 Besök på specialskolan i smågrupper / Work at the special school in smaller groups (se skild tidtabell på itslearning / separate timetable) (O) 2.10 kl. 9.00-10.00 Handledning/supervision 16.10 kl. 9.00-10.00 Handledning/supervision 24.10 kl. 13.00.16.00 Seminarium (O)

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-04 09:00 - 12:00 B320 Habilitering för barn och ungdomar
2019-09-04 10:30 - 12:00 D275 Habilitering för barn och ungdomar The Valtti project - exercise Arell-Sundberg Marina
Jeglinsky-Kankainen Ira
Kokko Anne
Vaappo Marko
2019-09-10 09:00 - 10:00 B326 Habilitering för barn och ungdomar Group-meeting: The Theme Teachers: Anne and Marina Arell-Sundberg Marina
Jeglinsky-Kankainen Ira
Kokko Anne
Vaappo Marko
2019-09-10 10:15 - 11:30 B326 Habilitering för barn och ungdomar Lecture: Working together Arell-Sundberg Marina
2019-10-02 09:00 - 10:00 B328 Habilitering för barn och ungdomar Group-meeting Teachers: Marina and Marko Arell-Sundberg Marina
Jeglinsky-Kankainen Ira
Kokko Anne
Vaappo Marko
2019-10-16 09:00 - 10:00 B328 Habilitering för barn och ungdomar Group-meeting All teachers Arell-Sundberg Marina
Jeglinsky-Kankainen Ira
Kokko Anne
Vaappo Marko
2019-10-24 13:00 - 16:00 B522 Habilitering för barn och ungdomar Seminar Arell-Sundberg Marina
Jeglinsky-Kankainen Ira
Kokko Anne
Vaappo Marko
2019-11-29 13:30 - 15:00 D4106 Habilitering för barn och ungdomar Valtti Follow-up Arell-Sundberg Marina
Jeglinsky-Kankainen Ira
Kokko Anne
Vaappo Marko

Kurs- och studieplansökning