Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten utvecklar sin förmåga att identifiera relevanta utvecklings- och problemområden inom professionen. Studenten utvecklar sin förmåga i att att avgränsa utvecklings- eller forskningsområdet till en hanterbar helhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande: - vara förmögen att självständigt söka relevant bakgrundsinformation till sitt utvecklings- eller forskningsområde. - kunna utifrån tidigare forskning och litteratur identifiera utvecklings- eller forskningsbehovet inom det valda området. - kunna formulera en avgränsad problemställning och ett syfte som grund för examensarbetet.

Innehåll

- Formulering av utvecklings- eller forskningsområdet för idé till examensarbete - Vetenskapligt skrivande - Litteratursökning - Grupphandledning i idéstadiet

Förkunskaper

Två års studier inom idrotts, social- och hälsovårdsområdet, ca 110 sp. Vetenskapsteori och metodik 10 sp/Metodikens grunder 5 sp + Fördjupad metodik 5 sp

Kursen ersätter följande kurser

Kursen kan ersätta examensarbetets första del på 5 sp.

Mer information

OBS! Denna kurs är endast för studerande på Institutionen för hälsa och välfärd och Institutionen för vård

Litteratur

Enligt individuell handledning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 2 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
  • Självstudier - 127 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten deltar aktivt i undervisningen och grupphandledningarna, gör övningarna och inlämnar sin idé för examensarbetet enligt anvisningar som ges på kursen. Idén baseras på minst 5 forskningsartiklar, och har ett avgränsat utvecklings- eller forskningsområde med ett klart syfte. Kursdelen bedöms godkänd/underkänd.

Lärare

  • Forss Mia
  • Kiukas Carina
  • Sigfrids Ingmar
  • Tana Jonas

Examinator

Kiukas Carina

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-05-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-06-02 15:00 - 17:00 Starta upp examensarbetet (Idéfas) ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 415 487 401# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Forss Mia
Kiukas Carina
Sigfrids Ingmar
Tana Jonas
2020-06-08 15:00 - 17:00 Starta upp examensarbetet (Idéfas) Hej Vi träffas på teams idag. mvh Carina ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 508 521 638# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Kiukas Carina
Östman Sanna
2020-06-16 15:00 - 18:00 Starta upp examensarbetet (Idéfas) Idé presentation Vi håller morgondagens (tisdag) idéseminarium på denna teams kanal. mvh Carina ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 841 633 198# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Kiukas Carina
Östman Sanna

Kurs- och studieplansökning