Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Utbildningen ger studenterna en fördjupad kunskap om handens rehabiliteringsprocess. Under utbildningens gång tar man ställning till hur handen bäst kan rehabiliteras med tanke på en meningsfull användning av den i vardagen. Under utbildningens gång tar deltagarna del av aktuell forskning för att evidensbasera sin praxis.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs: - förstår studerande den funktionella anatomins betydelse för handens rehabiliteringsprocess - kan använda sig av centrala utvärderingsinstrument och kan kritiskt ta ställning till deras användbarhet i rehabiliteringsprocessen - har studerande omfattat de centrala rehabiliteringsprinciperna för handen då det gäller personer med reuma samt för personer med brännskador och kan ta dem i användning - kan planera och förverkliga rehabiliteringen av smärthand, utgående från klientens behov - är införstådd med olika rehabiliteringsprotokoll och dess användning ex. vid flexorskador - kan söka evidensbaserad kunskap och kritiskt ta ställning till handens rehabiliteringsprocess

Innehåll

Handens anatomi, bedömning av handfunktionen, Reumahanden, Traumatiska handskador och handträning, Smärta i axel, arm och hand, ortostillverkning samt kinesiotejpning

Förkunskaper

Grund- och ämnestudier inom den egna proffessionsutbildningen (studerande)

Kursen ersätter följande kurser

Kursen startar i augusti 2019

Litteratur

Lundborg, G., Björkamn, A. 2015. Handkirurgi.Studentlitteratur AB. Kap.2,3,4,13,15,17,18,22,27,29,30,33 Van Lede, P., Veldhoven van, G.(1998). Therapeutic hand splints. A rational approach. Vol 1 och 2. Antverp-belgium. Provan. (ISBN 90-804338-2-9) Vastamäki,M. (toim.).(2000). Käsikirurgia. Duodecim. Hämeenlinna. Karisto. Aktuella artiklar inom ramen för de olika temaområdena

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 80 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 22 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 135 timmar
 • Självstudier - 86 timmar
 • Nätbaserade - 40 timmar
 • Seminarier - 12 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1: Deltagande i närvaroperioder Examination 2: Utvecklingsarbete i samråd med arbetslivet. Bedöms godkänd/underkänd

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Hagström Sarah
 • Ring Joachim
 • Hellstén Kati

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Tidtabellen presenteras närmare på kursens lärplattform - Itslearning 15-16.8 5-6.9 3-4.10 31.10-1.11 28-29.11 16-17.12

Kursanmälningstid

2019-06-10 till 2019-08-13

Examinationsformer

2019-12-05 - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning