Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om ergoterapi genom att: - kan teoretiskt förklara och praktiskt tillämpa olika modeller för ergoterapin för att öka aktivitetsmöjligheter och delaktighet hos klienter med aktivitetsbegränsningar förorsakande av reumatologiska sjukdomar eller handkirurgiska-, ortopediska- och traumatologiska skador Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om ergoterapiprocessen och professionellt resonemang genom att studerande: - förstår hur skadan / nedsättningen inverkar på individens aktivitetsutförande och delaktighet inom de olika aktivitetsområdena - kan genom professionellt resonemang stödja klientens aktivitetsutförande - kan bedöma, planera och förverkliga samt utvärdera den personcentrerade ergoterapin för klienten med aktivitetsbegränsningar Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om professionellt förhållande och kompanjonskap genom att: -studerande förstår betydelsen av det multiprofessionella samarbetet -kan förmedla information, idéer, problem och lösningar inom ergoterapins område interdisciplinärt, till lekmän samt till ergoterapistuderande Studerande utvecklar sin kommunikativ och social kompetens: -kan förmedla sitt budskap skriftligt, genom olika kommunikationsstilar och -medel som är anpassade till målgrupp och kontext

Läranderesultat

Studerande har uppnått målen i denna kurs för utvecklandet av kompetens i fråga om ergoterapi genom att: - kunna redogöra för och i case implementera principerna för rehabiliteringen Studerande har uppnått målen i denna kurs för utvecklandet av kompetens i fråga om ergoterapiprocessen och professionellt resonemang genom att via case: - kan definiera personens aktivitetsutmaning och resurser och på basen av det - kan välja och tillämpa en ändamålsenlig referensram för att bedöma, planera, förverkliga och utvärdera den personcentrerade ergoterapiprocessen samt kunna stödja till aktivitetsadaptation - i samband med praktiska övningar kan stödja personens aktivitetsutförande - kan tillämpa ergoterapiprocessen och ett personcentrerat förhållningssätt - kan förklara och grunda sitt kliniska resonemang i teori Studerande har uppnått målen i denna kurs för utvecklandet av kompetens i fråga om professionellt förhållande och kompanjonskap genom att: - i case kan redogöra för det multiprofessionella samarbetet och ergoterapeutens ansvarsuppgifter - skriva ett blogginlägg för Inside Arcada för att förmedla sitt lärande ORTOSDELEN: Studerande kan tillverka några grundläggande statiska ortoser (vilo- och arbetsortos, tum- och fingerortos) samt har teoretisk kunskap för att tillverka övriga statiska- samt dynamiska ortoser. Studerande kan också reflektera över ortosens betydelse ur ett aktivitetsadaptations perspektiv.

Innehåll

Ergoterapi för personer med reumatiska sjukdomar, problem i stöd och rörelseorganen samt traumatologiska skador. Ergoterapi vid smärtsyndrom. Grunderna i teoribildning och aktivitetsvetenskapliga begreppet Occupational Adaption och Occupational Challenge. Handens funktion och ortosbehandling för olika diagnoser. Tillverkning av ortoser.

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi, Ergoterapiprocessen,

Mer information

Undervisningsspråk engelska för delen: Dynamiska handortoser.

Litteratur

Obligatorisk kurslitteratur: Ergoterapilitteratur som behandlar ortopedisk- traumatologisk problematik och rehabilitering (se exempel nedan) Litteratur i förhållande till kliniskt och professionellt resonemang, samt litteratur om anpassningsprocessen. Wong, S., Fisher, G. 2015. Comparing and using occupational-focused models. Occupational therapy in Health Care, 29 (3): 297-315, 2015. Schkade,J.,Schultz,S. 1992. Occupational adaptation: Toward a holistic approach for contemporary practice, part 1. I: American Journal of OT; September 1992, vol 46, nr 9: 829-837 Ann Turner, Marg Foster, Sybil E. Johnson. 2008. Occupational therapy and physical dysfunction: principles, skills and practice. 5 th ed. Edinburgh : Churchill Livingstone McHugh Pendleton. H, Schultz-Krohn,W. 2006. Pedretti's occupational therapy : practice skills for physical dysfunction. St. Louis, Mosby/Elsevier Mooney, M, Ireson, C. 2009. Occupational therapy in orthopaedics and trauma. Chichester ; Ames, Iowa : Wiley-Blackwell Radomski, M., Trombly Latham, C. 2008. Occupational therapy for physical dysfunction. 6th ed. kap. 41-46. Lippincott Williams & Wilkins. Baltimore Schell, B., Schell, J. 2018. Clinical and professional reasoning in occupational therapy. Kap 1, 6. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Turpin, M., Iwama, M.K. 2010. Using Occupational Therapy Models in Practice. Kap 3 New York: Churchill Livingstone/ Elsevier ORTOSDELEN Böcker som kan nyttjas i ortosrapporten: Lundborg, G., Björkamn, A. 2015. Handkirurgi.Studentlitteratur AB. Kap.2,3,4,13,15,17,18,22,27,29,30,33 Van Lede, P., Veldhoven van, G.(1998). Therapeutic hand splints. A rational approach. Vol 1 och 2. Antverp-belgium. Provan. (ISBN 90- 804338-2-9) Vastamäki,M. (toim.).(2000). Käsikirurgia. Duodecim. Hämeenlinna. Karisto.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 2 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 44 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Seminarier - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Examinationsuppg ift Case Senja lämnas in

Examinationskrav

Godkända prestationer i praktiska övningar, skriftliga uppgifter och blogginlägg, samt deltagande i reflektionsdiskussion och seminarie.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Peri Heidi
 • Werner Tove

Examinator

Peri Heidi

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-01-07

Kursens tidtabell

Se tidsbokning ARBS/ASTA

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2019-10-02 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 12:45 - 14:00 B516 Aktivitet och delaktighet I Introduktion till kursen Peri Heidi
Werner Tove
2019-08-30 09:00 - 14:00 Aktivitet och delaktighet I Självstudier (Se Its L) Peri Heidi
2019-09-02 09:00 - 12:00 Aktivitet och delaktighet I Självstudier (se Its L) Peri Heidi
2019-09-04 09:00 - 12:00 Aktivitet och delaktighet I Självstudier (se Its L) Peri Heidi
2019-09-05 09:15 - 12:00 B516 Aktivitet och delaktighet I Föreläsningserbjudande: Föreläsningserbjudande: Bedömning (oropedi- och traumatologi) och rehabilitering, samt åtkoppling till självstudier Peri Heidi
2019-09-06 09:00 - 12:00 Aktivitet och delaktighet I Självstudier (se Its L) Peri Heidi
2019-09-12 09:15 - 11:30 B328 Aktivitet och delaktighet I Föreläsningserbjudande: Mångprofessionalitet och anpassningsprocess,samt handledning av examinationscase Peri Heidi
2019-09-13 09:00 - 11:00 Aktivitet och delaktighet I Självstudier (se Its L) Peri Heidi
2019-09-18 09:15 - 11:00 B516 Aktivitet och delaktighet I Föreläsningserbjudande: Praksismodeller och återkoppling till självstudier (TW) Peri Heidi
Werner Tove
2019-09-18 13:15 - 15:00 Aktivitet och delaktighet I Självstudier (se ItsL) Werner Tove
2019-09-19 09:15 - 14:00 DIAK Aktivitet och delaktighet I 9.15-12 Workshop: kliniskt resonemang 12-13 lunch 13-14 Handledning av examinationsuppgift Peri Heidi
Werner Tove
2019-09-23 09:15 - 12:00 DIAK Aktivitet och delaktighet I KÖK / RMS / Examinationscase Peri Heidi
Werner Tove
2019-09-23 13:15 - 16:00 DIAK Aktivitet och delaktighet I Kök /RMS / Examinationscase Peri Heidi
Werner Tove
2019-09-24 09:15 - 12:00 DIAK Aktivitet och delaktighet I KÖK / RMS / Examinationscase Peri Heidi
2019-09-24 13:15 - 16:00 DIAK Aktivitet och delaktighet I Kök /RMS / Examinationscase Peri Heidi
Werner Tove
2019-09-25 09:15 - 12:00 DIAK Aktivitet och delaktighet I KÖK / RMS / Examinationscase Peri Heidi
2019-09-25 13:15 - 16:00 DIAK Aktivitet och delaktighet I Föreläsningserbjudande. Ryggmärgsskador Handledning vb. Peri Heidi
2019-10-01 10:15 - 12:30 DIAK Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Introduktion + föreläsning: Varför ortoser och/eller skenor? Ortostillverkningsprocessen Materiallära och biomekanik Arell-Sundberg Marina
2019-10-01 13:30 - 16:00 B516 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Statiska ortoser/ Workshop 1 13.30 - 15.30: Vilket material för vilken ortos? Ortosalgoritm Mallet-finger ortos 15.30 - 16.00 Examinationsuppgiften Info om uppgiften, Uppdraget öppnas upp och arbetsuppgifterna fördelas Arell-Sundberg Marina
2019-10-02 14:15 - 15:45 B516 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Statiska ortoser / Examinationsuppgiften Litteratursökning för den teoretiska basen till ortoserna Arell-Sundberg Marina
2019-10-03 13:00 - 16:00 B516 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN; Statiska ortoser 10.15 - 12.30 Workshop 2 - vilo-ortosen 13.30 - 16.00 Workshop 3 - tum-ortoser Arell-Sundberg Marina
2019-10-03 13:15 - 16:00 B522 Aktivitet och delaktighet I Workshop 3 - tum-ortoser Arell-Sundberg Marina
2019-10-04 09:00 - 15:00 Aktivitet och delaktighet I Självstudier/gruppstudier: förberedelse inför seminarie 7.10. Se ItsLearning för närmare instruktioner. Peri Heidi
Werner Tove
2019-10-07 13:00 - 16:00 Aktivitet och delaktighet I Seminarium Case Senja på DIAK Peri Heidi
Werner Tove
2019-10-08 08:30 - 16:00 B516 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Statiska ortoser 8.10 kl. 8.30 - 11.30 Workshop 4 - lång dorsal viloskena kl. 12.30 - 16.00 examinations ortoserna 9.10 kl 8.30 - 11.30 Workshop 5 - arbete med examinationsortoserna - Marina handleder kl. 12.30 - 16.00 Eget arbete med examinationsortoserna Arell-Sundberg Marina
2019-10-09 08:30 - 16:00 B516 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Statiska ortoser 8.10 kl. 8.30 - 11.30 Workshop 4 - lång dorsal viloskena kl. 12.30 - 16.00 examinations ortoserna 9.10 kl 8.30 - 11.30 Workshop 5 - arbete med examinationsortoserna - Marina handleder kl. 12.30 - 16.00 Eget arbete med examinationsortoserna Arell-Sundberg Marina
2019-10-10 13:00 - 16:00 B516 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Statiska ortoser Eget arbete med examinationsortoserna Arell-Sundberg Marina
2019-10-16 08:30 - 16:00 B516 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Dynamiska ortoser Teori samt Workshop 1 Arell-Sundberg Marina
Nikkonen Marisa
2019-10-16 13:00 - 16:00 B522 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Dynamiska ortoser; Workshop 1 Arell-Sundberg Marina
Nikkonen Marisa
2019-10-17 12:00 - 16:00 B516 Aktivitet och delaktighet I Självstudier: Informationssökning i förhållande till det egna case:et Arell-Sundberg Marina
Nikkonen Marisa
2019-10-18 08:30 - 16:00 B516 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Dynamiska ortoser Workshop 2 Follow-up på workshop 1 och 2 Arell-Sundberg Marina
Nikkonen Marisa
2019-10-18 08:30 - 16:00 B522 Aktivitet och delaktighet I ORTOSDELEN: Dynamiska ortoser Workshop 2 Arell-Sundberg Marina
Nikkonen Marisa

Kurs- och studieplansökning