Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är att studenten utvecklar sin förmåga att identifiera relevanta utvecklings- och problemområden inom professionen. Studenten utvecklar sin förmåga i att särskilja utvecklingsbehovet och att avgränsa området till en hanterbar helhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande: - vara förmögen att självständigt söka relevant bakgrundsinformation till sitt problemområde. - kunna utifrån den tidigare kunskapen identifiera kunskapsbehovet inom det valda området. - kunna formulera en avgränsad problemställning och ett klart syfte som grund för det kommande examensarbetet.

Innehåll

Skapande av idé till eget examensarbete Deltagande och presentation vid idéseminarium

Förkunskaper

Vetenskapsteori och metodik

Mer information

Se närmare information på Itslearning, Guide för examensarbete (Kom igång) och Checklistan för idé.

Litteratur

Meddelas senare

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 93 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten deltar aktivt i idéseminariet samt presenterar sin skriftliga idé för examensarbetet. Idén baseras på minst 5 forskningsartiklar och har en avgränsad problemställning och ett klart syfte. Beträffande verksamhetsinriktade examensarbeten kan ett par forskningsartiklar ersätttas med projekt- och produktbeskrivningar. Kursdelen bedöms godkänd/underkänd.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Brantberg Bettina
 • Cederberg Arla
 • Forss Mia
 • Grönlund Anu
 • Hagström Sarah
 • Haldin Denice
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Kiukas Carina
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Peri Heidi
 • Rosengren Åsa
 • Savolainen Jari
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor
 • Taskinen Topi
 • Werner Tove

Examinator

Sigfrids Ingmar

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning