Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med denna kurs är att du skaffar dig kompetenser som hjälper dig att studera målmedvetet, självständigt och framgångsrikt på Arcada, och att utvecklas i din karriärhantering. Under kursen betonar vi följande specifika kompetenser: - Lärandekompetens - Digital kompetens - Informationskompetens - Kommunikativ kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens - Du skapar dig en realistisk uppfattning om vad det betyder att studera i en högskola. - Du lär dig att använda olika tillvägagångssätt och strategier för att utveckla dina sätt att lära dig. - Du lär dig att självstyrt, dvs. utan yttre påminnelse eller kontroll, kunna organisera och upprätthålla motivation för dina studier, samt att ta ansvar för att sätt igång och följa upp ärenden som berör dig - Du lär dig förstå betydelsen av livslångt lärande för din egen karriärhantering. - Du vet vilka stödformer och vilken service Arcada erbjuder för att hjälpa dig i ovanstående. Digital kompetens - Du skapar dig en uppfattning om vad digital kompetens innebär och vikten av att utveckla den under dina studier. - Du utvecklar en färdighet att självständigt lösa problem och utmaningar som uppstår när det gäller digital information, kommunikation och produktion. - Du lär dig behärska de mest grundläggande verktygen och funktionerna för att kunna studera, kommunicera och skapa material under dina studier. Informationskompetens - Du bekantar dig med Arcadas bibliotek och lär dig grunderna i informationssökning för att självständigt kunna söka fram tillförlitlig vetenskaplig information och litteratur för dina studier, t.ex. kursböcker och vetenskapliga artiklar inom det egne studieområdet. - Du får färdigheter i hur de utvärderar och använder den information du hittar, t.ex. hur du hänvisar till litteratur och forskning i dina egna arbeten utan att riskera att du bryter mot upphovsrätten eller plagierar. Kommunikativ kompetens - Du introduceras till vetenskapligt skrivande. - Du introduceras till Arcadas skrivguide

Innehåll

Lärandekompetens - Tidshantering och planering - Uppskjutande, undvikande och motivation - Stresshantering - Studieteknik - Karriärhantering och framtidskompetens - Stöd för dina studier och ditt lärande - Arcadas service och stödformer Digital kompetens - Introduktion till digital kompetens - Digital innehållsproduktion - Kollaboration och samarbete Informationskompetens - Informationskällor - Planera informationssökningen - Sökteknik - Att söka studielitteratur (Arcada Finna och Libguides) - Att utvärdera och använda sökresultat - Upphovsrätt Kommunikationskompetens - Vetenskapligt skrivande - Skrivguiden

Förkunskaper

Inga

Mer information

I kursen fokuserar vi på fyra olika kompetenser. Dessa är (samt ansvarig): Lärandekompetens (Mia Ekström) Digital kompetens (Filip Levälahti) Informationskompetens (Sarah Hagström) Kommunikationskompetens (Magdalena Sandell & Kaj Eklund) Kursen är en nätbaserad kurs. Enda undantaget är kommunikationskompetensen som de har några träffar med studenterna. Detta betyder att all innehåll och all kommunikation sköts via itslearning. Dropin handledning ordnas varje tisdag mellan 12 och 14. Dessutom ger vi, vid vissa tillfällen, möjlighet för studenterna att videochatta med lärarna.

Litteratur

Kursmaterial med artiklar och filmer - Support.office.com - Kopiraittila Högskola - Arcadas nätsidor

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Basgruppsarbete - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Nätbaserade - 107 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Tester och quiz på Its Learning

Examinationskrav

Tester och uppgifter på Its Learning, samt reflektionsrapport

Lärare

 • Ekström Mia
 • Hagström Sarah
 • Levälahti Filip
 • Peri Heidi
 • Sandell Magdalena
 • Arola Annikki

Examinator

Peri Heidi

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-12-31

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-10-27 - Rapporter och produktioner
 • 2019-10-27 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 09:15 - 11:00 D173 Introduktion till högskolestudier PBL-introduktion Arell-Sundberg Marina
Brantberg Bettina
Sigfrids Ingmar
2019-08-28 12:00 - 13:00 B325 Introduktion till högskolestudier Lärartutorns introduktion till studierna Peri Heidi
2019-08-29 12:30 - 13:15 B323 Introduktion till högskolestudier Sarah Hagström, Informatiker från biblioteket ger information om biblioteket, sam kursen: Introduktion till högskolestudier Hagström Sarah
Peri Heidi
2019-08-29 14:00 - 14:45 B323 Introduktion till högskolestudier Lärandekompetens (enkät i datorklass) Ståhl Tore
2019-09-02 10:30 - 12:00 B516 Introduktion till högskolestudier Information om studier: Amanuens Maria Enoksson Enoksson Maria
Peri Heidi
2019-09-09 09:15 - 16:00 Introduktion till högskolestudier Läsning och granskning av artikel inför föreläsningserbjudandet den 10.9. Peri Heidi
2019-09-10 09:15 - 11:00 B516 Introduktion till högskolestudier Genomgång av forskningsartikel Peri Heidi
2019-09-11 08:30 - 10:00 A503 Introduktion till högskolestudier Språkinfo Rancken Ulrika
2019-09-12 12:30 - 14:00 A503 Introduktion till högskolestudier Skrivguiden Språkinfo Eklund Kaj
2019-10-03 10:30 - 12:30 A503 Introduktion till högskolestudier Föreläsningserbjudande: aktivitetsvetenskapens grunder, samt lärartutorering Peri Heidi
2019-10-30 13:00 - 15:00 E387 Introduktion till högskolestudier Information om Jobiili Peri Heidi

Kurs- och studieplansökning