Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Professionsspecifik kompetens inom hållbar
planering

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:
Du förstår mekanismer i och de senaste
vetenskapliga resultaten om miljön inklusive
klimat, biologisk mångfald och
påverkningskategorier inom livscykelanalys.
(Kunskap)
Du är medveten om effekterna av utvinning och
bearbetning av råvaror och hur de är kopplade
till planetära gränser. (Förhållningssätt)
Du förstår ingenjörernas roll I relevanta i
relevanta sektorer som materialteknik,
konstruktion och bioekonomi. (Förhållningssätt)
Du kan identifiera potentiella miljöpåverkan av
produkter och processer. (Färdighet)
Du förstår miljöledningsstandarder och känner
koldioxidavskiljning och lagring (Kunskap)
Du kan ta i beaktande strategier för
klimatskydd. (Färdighet)

Innehåll

Planetary boundaries, environmental impacts
(climate, LCA categories, biodiversity),
environmental management, carbon capture storage
and utilization, climate engineering

Förkunskaper

None.

Litteratur

All learning materials will be provided in
itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 17 timmar
 • Självstudier - 85 timmar
 • Seminarier - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Learning diary, group project presentation

Lärare

 • Makkonen-Craig Stewart
 • Skön Kim

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning (104 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-15 09:00 - 12:00 F249 Miljö och resurser Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2022-03-29 09:00 - 12:00 F249 Miljö och resurser Hybrid lesson: small auditorium (F249) and online in Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVkN2MxMDEtYTNhMS00NWNhLWFhYTctMDFhMGJmOWJhOGEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%224d76c94d-9c47-4e8d-9a6f-977b83870276%22%7d Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2022-04-05 09:00 - 12:00 E385 Miljö och resurser Hybrid lesson: computer room E385 and online in Zoom (https://arcada.zoom.us/my/makkonst, passcode = Arcada2022) Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2022-04-12 09:00 - 12:00 E385 Miljö och resurser Hybrid lesson: computer room E385 and online in Zoom (https://arcada.zoom.us/my/makkonst, passcode = Arcada2022) Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2022-04-19 09:00 - 12:00 F249 Miljö och resurser 9:00-11:00 Hybrid lesson: small auditorium (F249) and online in Zoom (https://arcada.zoom.us/my/makkonst, passcode = Arcada2022) 11:00-12:00 Field work exercise (voluntary) Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2022-04-26 09:00 - 12:00 F249 Miljö och resurser 9:00-11:00 Hybrid lesson: small auditorium (F249) and online in Zoom (https://arcada.zoom.us/my/makkonst, passcode = Arcada2022) 11:15-12:00 Excursion to Prakticum (voluntary) Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2022-05-03 09:00 - 12:00 F249 Miljö och resurser Hybrid lesson in the small auditorium and online in Teams (not Zoom!): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFjZGNhYTItNjc5NC00OGEyLThiMWEtMmNjMmQyMWRlZTli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%224d76c94d-9c47-4e8d-9a6f-977b83870276%22%7d Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2022-05-10 09:00 - 12:00 E385 Miljö och resurser Hybrid lesson: computer room E385 and online in Zoom (https://arcada.zoom.us/my/makkonst, passcode = Arcada2022) Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2022-05-13 08:45 - 12:00 Environment and resources Excursion to the Geological Survey of Finland (GTK). Meet for coffee in front of the GTK auditorium, Vuorimiehentie 5, 02151 Espoo. Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2022-05-17 09:00 - 12:00 F249 Miljö och resurser Hybrid lesson in the small auditorium (F249) and online in Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjQ5MDgwMzgtN2ZlMi00M2UyLTgxODQtOTg3NWIzN2M3ZTJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%224d76c94d-9c47-4e8d-9a6f-977b83870276%22%7d Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2022-05-19 09:00 - 12:00 Environment and resources Excursion to PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic trade fair in Helsinki. Register first at https://pfsptec.messukeskus.com/. Meet inside main entrance to Messukeskus (Messuaukio 1, 00520 Helsinki). Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2022-05-20 09:30 - 11:30 Environment and resources Virtual excursion to Viikinmäki waste water treatment plant. Online in Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmI0MjViNmQtM2VkYS00NTIxLTk5YTAtN2NiOThjZTllMTQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2298ae7559-10dc-4288-8e2e-4593e62fe3ee%22%2c%22Oid%22%3a%2267654007-3771-4e86-86ca-c9c40770bbbf%22%7d Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2022-05-20 14:00 - 16:00 Environment and resources Guest expert lecture by Prof. Ari Laaksonen, Finnish Meteorological Institute, on aerosols in the atmosphere. Online in Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWY4ZGY1M2EtNGU1OS00Y2Q1LThhMDUtMWM1MmE5MWYwMDQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%224d76c94d-9c47-4e8d-9a6f-977b83870276%22%7d Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2022-05-24 09:00 - 12:00 F249 Miljö och resurser Group project presentations Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2022-05-24 09:00 - 12:00 F143 Environment and resources Group project presentations Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2022-05-24 13:30 - 14:45 Environment and resources Excursion to Origin by Ocean. Meet shortly before 13:30 at KCL PARK, Tekniikantie 2, 02150 Espoo. Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim

Kurs och studieplanssökning