Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/324000/2021-2022/665">Mechanical and sustainable engineering 2021 - Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle</a>

Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:
Etisk- och hållbarhetskompetens och
Lokal- och global samhällskompetens

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:
Du kan identifiera och beskriva FN:s
hållbarhetsmål för samhällsutveckling samt
identifiera hur de relaterar till din bransch
och den nordiska samhällsutvecklingen.
(Kunskap)
Du kan redogöra för rättsstatsprincipen och
grunderna i arbetsrätt, vilket ligger som grund
för den nordiska samhällsmodellen. (Kunskap)
Du kan relatera dina kunskaper om hållbar
utveckling och etiska grundprinciper i
verklighetsnära fall utgående ifrån din egen
profession. (Färdighet)
Du kan analytiskt och kritiskt diskutera teman
från aktuell samhällsdebatt i en social,
kulturell och politisk kontext. (Färdighet)
Utgående ifrån erhållen kunskap om hållbarhet
och etiska grundprinciper reflekterar du över
de val du gör i din profession.
(Förhållningssätt)
Du reflekterar över hur du kan aktivt bidra
till din omgivning utgående från värderingar
relaterade till den nordiska välfärdsmodellen.
(Förhållningssätt)

Innehåll

FN:s hållbarhetsmål
Nordiskt samarbete
Grunderna i arbetsrätt
Hållbar utveckling och etik
Växelverkan samhället och den egna branschen

Förkunskaper

Inga

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 27 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 58 timmar
  • Självstudier - 20 timmar
  • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Projekt i grupp(för Nordiska Veckan) och
presentation (under Nordiska Veckan)
Självutvärdering och peer-review.

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: GVP 10%, Juridik 15%, SDG 10% och
teamarbete
65%.

Vitsord 0-5

Lärare

Roos Kim

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-20

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-13 13:00 - 16:00 Ethical and Sustainable Societal Development Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/6040267091 Roos Kim
2022-01-20 13:00 - 16:00 Ethical and Sustainable Societal Development Meetings with the instructor Roos Kim
2022-01-27 13:00 - 16:00 Ethical and Sustainable Societal Development Teamwork Roos Kim
2022-02-03 13:00 - 16:00 Ethical and Sustainable Societal Development Meeting with the instructor https://arcada.zoom.us/j/6040267091 Roos Kim
2022-02-10 13:00 - 16:00 Ethical and Sustainable Societal Development Teamwork Roos Kim
2022-02-17 13:00 - 16:00 Ethical and Sustainable Societal Development Room A4 or https://arcada.zoom.us/j/6040267091 Roos Kim
2022-02-24 13:00 - 16:00 Ethical and Sustainable Societal Development Teamwork Roos Kim
2022-03-03 13:00 - 16:00 Ethical and Sustainable Societal Development Meeting with the instructor A4 or https://arcada.zoom.us/j/6040267091 Roos Kim
2022-03-10 13:00 - 16:00 B522 Ethical and Sustainable Societal Development Only for those who can not come to campus: https://arcada.zoom.us/j/6040267091 Roos Kim

Kurs och studieplanssökning