Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på följande kompetenser:
Du kan fungera professionellt på engelska inom
ditt eget område samt för akademiska behov.

Du kan i både tal och skrift använda ett relativt
flytande språk i rutinmässiga yrkesrelaterade
situationer, och du klarar av att anpassa ditt
språk till varierande kommunikationssituationer.

Du har redskap och förutsättningar för att
utveckla dina kommunikationsfärdigheter och bygga upp en förståelse för din bransch.

För att uppnå detta behöver du inneha en kompetens på minst B1.1 i engelska enligt CEFR-skalan.

Globala mål i focus:
Mål 4: god utbildning för alla
Mål 5: jämställdhet
Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 10: minskad ojämlikhet
Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen

Läranderesultat

Läranderesultat
Efter avlagd studieenhet (nämn kunskap, färdighet och förhållningssätt):

Kunskap - vad du vet
- du har kunskap om ditt branschspråk och vet hur
du utvecklar det
- du har kunskap om akademiskt skrivande,
referenssystem samt rapportstruktur.

Färdighet - vad du kan göra
- du kan berätta om din egen bransch och dig själv
i tal och text
- du förstår talat standardspråk
- du kan delta i samtal och klarar av
kundbetjäningssituationer
- du kan skriva akademisk text på engelska

Förhållningssätt - attityd
- du är mån om att följa språkets normer och
etikett i tal och skrift

Innehåll

Undervisning och övningar i:
- att uttrycka sig objektivt och på lämpligt sätt
även om subjektiva ämnen. muntlig kommunikation.
- akademiskt skrivande, referenssystem samt
rapportstruktur.
- att identifiera, formulera och uttrycka sina
kompetenser och sin erfarenhet.
- att hålla presentationer.

Mer information

Studenterna måste lämna in alla uppgifter
och kursuppgifter för bedömning för att klara
kursen. Kursbetyg baseras på kontinuerlig
bedömning och
slutförda alla inlämnade uppgifter och uppgifter
(80%) och aktivitet / deltagande (20%) i
lektioner. Det finns ingen slutprov.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 150 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Aktivitet i undervisningen (föreläsningar
och övningsuppgifter).
- Skriva en rapport med lämplig struktur om ett ämne med anknytning till det egna området.
-Tillämpande format lämpligt för
affärskorrespondens, skriva en arbetsansökan och CV.
- Skriva en analys eller ett sammandrag av ett ämne med anknytning till det egna området.
- Hålla en formell presentation om ett ämne med anknytning till det egna området (t.ex. presentera rapporten eller analysen).

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning (45 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-04-15

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-10 09:15 - 11:00 F143 English Professional Communication MSE Kimberley Nigel
2023-01-19 10:15 - 12:00 B323 English Professional Communication MSE Kimberley Nigel
2023-01-24 10:15 - 12:00 B323 English Professional Communication MSE Kimberley Nigel
2023-01-31 13:15 - 15:00 B325 English Professional Communication MSE Kimberley Nigel
2023-02-07 10:15 - 12:00 B323 English Professional Communication MSE Kimberley Nigel
2023-02-14 09:15 - 11:00 B323 English Professional Communication MSE Kimberley Nigel
2023-02-21 09:15 - 11:00 B323 English Professional Communication MSE Kimberley Nigel
2023-02-28 12:15 - 14:00 B323 English Professional Communication MSE Kimberley Nigel
2023-03-07 09:15 - 11:00 B323 English Professional Communication MSE Kimberley Nigel
2023-03-14 09:15 - 11:00 B323 English Professional Communication MSE Kimberley Nigel
2023-03-21 09:15 - 11:00 B323 English Professional Communication MSE Kimberley Nigel
2023-03-31 12:30 - 14:00 B323 English Professional Communication MSE Kimberley Nigel
2023-04-03 10:15 - 12:00 B323 English Professional Communication MSE Kimberley Nigel
2023-04-17 10:15 - 12:00 B323 English Professional Communication MSE Kimberley Nigel
2023-05-02 10:15 - 12:00 B323 English Professional Communication MSE Kimberley Nigel
2023-05-08 10:15 - 12:00 B323 English Professional Communication MSE Kimberley Nigel
2023-05-15 10:15 - 12:00 B323 English Professional Communication MSE Kimberley Nigel
2023-05-23 11:15 - 13:00 B323 English Professional Communication MSE Kimberley Nigel
2023-05-23 11:15 - 13:00 E383 English Professional Communication MSE

Kurs och studieplanssökning