Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

tudiehelheten fokuserar på kompetens inom formsprutning av produkter och formkonstruktion.
SDG i fokus
#9

Läranderesultat

- Du kommer att förstå principerna för formsprutningsprocesser i förhållande till de olika enheterna för formsprutningsmaskiner (kunskap).
- Du kommer att förstå principerna för utformningen av en form med två plattor (kunskap).
- Du ska förstå sambanden mellan materialens reologiska beteende och de processparametrar som används vid formsprutning. (kunskap)
- Du kommer att konstruera en tvåplattform, analysera produktdesignen med hjälp av verktyg för smältflödessimulering och skapa en prototyp. (Färdighet)
- Du kommer att göra en grundläggande optimering av processparametrar för formsprutning. (Färdighet)
- Du kommer att beakta hållbara designmetoder i produkt- och formkonstruktionsförfarandet. (Attityd)

Innehåll

1 Formsprutningsprocessen (introduktion)
2 Formsprutningsmaskinen
3 Sprutformar
4 Konstruktion av tvåplansformar och simulering av smältflödet
5 Newtonska vätskor
6 Polymerreologi (icke-newtonskt flöde)

Förkunskaper

- Teknisk ritning och CAD [PT-2-001]
-strömningslära
-Differentialkalkyl,Integral kalkyl

Mer information

Kursen är en del av de obligatoriska professionella studierna i de gamla studieplanerna (före hösten 2021). I den nya studieplanen (från och med hösten 2021) är kursen en valfri kurs och en del av utvecklingsstudier.

Litteratur

-Plastic Engineering 3rd ed., R J Crawford
-The Mould Design Guide, Peter Jones
-Understanding Injection old Design, Herbert Rees

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Basgruppsarbete - 8 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 41 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursuppgifter och slutprov

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-11 09:15 - 12:00 D399 Mould Design Gebrehiwot Silas
2023-01-18 09:15 - 12:00 D399 Mould Design Gebrehiwot Silas
2023-01-25 09:15 - 12:00 D399 Mould Design Gebrehiwot Silas
2023-02-01 09:15 - 12:00 D399 Mould Design Gebrehiwot Silas
2023-02-08 09:15 - 12:00 D399 Mould Design Gebrehiwot Silas
2023-02-15 09:15 - 12:00 D399 Mould Design Gebrehiwot Silas
2023-02-22 09:15 - 12:00 D399 Mould Design Gebrehiwot Silas
2023-03-01 09:15 - 12:00 D399 Mould Design Gebrehiwot Silas
2023-03-08 09:15 - 12:00 D399 Mould Design Gebrehiwot Silas
2023-03-15 09:15 - 12:00 D399 Mould Design Gebrehiwot Silas
2023-03-22 09:15 - 12:00 D399 Mould Design Gebrehiwot Silas
2023-03-29 09:15 - 12:00 D399 Mould Design Gebrehiwot Silas

Kurs och studieplanssökning