Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet ligger fokus på att karakterisera de viskoelastiska egenskaperna hos polymera material.
De viktigaste hållbarhetsmålen är följande:
#9 och #11

Läranderesultat

Du kommer att förstå de olika kortsiktiga (modul, seghet, styrka, töjning) och långsiktiga (krypning, återhämtning och relaxation) egenskaperna hos polymera material. (Kunskap)
Du kommer att förstå temperaturens inverkan på materialens hållfasthet, viskoelastiska egenskaper och duktilitet (Kunskap).
Du kommer att undersöka materialens deformationer under olika belastningsförhållanden (färdighet).
Du kommer att kunna modellera materialens egenskaper beräkningsmässigt och analysera deras reaktioner på olika mekaniska belastningar. (Färdighet)
Du kommer att beakta olika mekaniska egenskaper och temperaturens inverkan i mekaniska konstruktionsprocesser. (Attityd)

Innehåll

Polymera material och deras termomekaniska egenskaper:
- Mekaniska egenskaper hos polymerer
- Viskoelasticitet
- Viskoelastiska modeller med två element (Maxwell och Kelvin-Voigt).
- Viskoelastiska modeller med tre element (Standard Linear Solid).
- Den viskoelastiska modellen med fyra element (Burgers).
- Temperaturens inverkan på de mekaniska egenskaperna

Förkunskaper

PM-2-026 (0) - Linjär Algebra,PM-2-025 (0) - Differentialkalkyl,PM-2-024 (0) - Integralkalkyl

Litteratur

Plastic Engineering, 3rd/4th edition/ R J Crawford
-The Mechanical Properties of Solid Polymers/ I M Ward & J Sweeney
-Thermal Analysis of Polymers/ J.D Menczel & P.B.Prime

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 35 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 55 timmar
  • Praktiska övningar - 25 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Övningar varje vecka upp till 30 %
Kursprojekt upp till 40 %.
Slutprov upp till 30 %.

För att bli godkänd på kursen måste studenterna:
1.Få minst 50 % av utvärderingen.
2. Lämna in de obligatoriska resultaten.
Betygsskalan är baserad på Arcadas betygssystem

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning