Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Profession specific competence in Design

In this study unit the focus lies on the following competencies.

4 QUALITY EDUCATION

Läranderesultat

Once you have completed the study unit you will have:

An understanding of the principles of Dynamics and the ability to analyse problems in a systematic and logical manner (knowledge)

The ability to construct free-body and kinetic diagrams and to apply equations of motion in the solution of engineering problem (knowledge, skill)

The ability to analyse the kinematics and kinetics of particles and rigid bodies (knowledge, skill)

The ability to discuss and analyse vibration (knowledge, skill)

Innehåll

Kinematics of Particles
Kinetics of Particles
Kinetics of Systems of Particles
Plane Kinematics of Rigid Bodies
Plane Kinetics of Rigid Bodies
Vibration

Förkunskaper

Statics

Mer information

Attendance is highly recommended but not compulsory

Litteratur

"Engineering Mechanics Dynamics", 15th Edition in SI units. Hibbeler

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 75 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

The assessment comprises of the following.

Assignments 1: Kinematics of Particles (25%)
Assignment 2: Kinetics of Particles (25%)
Assignment 3: Plane Kinetics of Rigid Bodies (25%)
Assignment 4: Vibration (25%)

Grade 0

Lärare

  • Herrman Rene
  • Vihtonen Mathew

Examinator

Vihtonen Mathew

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning