Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetenser i fokus: materialvetenskap​
FN´s hållbarhetsmål: god utbildning för alla, hållbar
industri, innovationer och infrastruktur.

Läranderesultat

Färdighet to modellera matematisk materialegenskaper
av fiberförstärkta material och deras densitet.
Förstår kompositer som lättviktsmaterial för
energiefficient transport och deras
korrosionsresistans för hållbara industriella
tillämpningar.

Innehåll

Teori om blandmaterialer, klassisk laminateori, ABD
matrisen och modellering and fiberförstärkt
materialstyvhet.

Tillverkning provmaterial och mekaniska test

Förkunskaper

mathewmatics, statik, dynamik

Kursen ersätter följande kurser

Strukturella kompositer

Litteratur

förläsningsmaterial

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 48 timmar
  • Praktiska övningar - 48 timmar
  • Basgruppsarbete - 12 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 12 timmar
  • Självstudier - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger
följande examinationer:
2 Examinationer och laborationsrapport, varje del
vägar 1/3 av vitsordet, alla delar måste utföras.

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning