Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Förkunskaper

Algebra & Trigonometry, Mechanics, Fluid Mechanics

Kursen ersätter följande kurser

Heat Transfer

Litteratur

Heat and Mass Transfer by Yunus A. Cengel (any
edition)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Praktiska övningar - 75 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Tentamen

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Given on ARBS website

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning