Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Yrkespraktik skall ge dig kunskap och erfarenhet som är relevant inom material- och processindustrin. Detta kan innehålla tekniska, administrativa och ekonomiska uppdrag i ett företag eller en organisation som är anslutet till industrin.

Studieaktiviteter

Praktik - 405 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Praktikrapport och arbetsintyg. Praktikrapporten
ska vara 3-5 sidor lång och ur arbetsintyget ska
framgå utfört antal arbetstimmar. Mer information i itsLearning.

Anvisningar för praktikrapport:
https://start.arcada.fi/system/files/media/file/2019-07/Informationstek…

Lärare

  • Gebrehiwot Silas
  • Mustasilta Elina

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-01 till 2023-07-31

Examinationsformer

2017-08-15 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning