Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Fokus i studienheten ligger på egenskaper och analyser av parametrar för vätskor i vila och rörelse.
De mål för hållbar utveckling som står i fokus är följande: #9 & 12

Läranderesultat

Läranderesultat
Efter avlagd studieenhet (nämn kunskap, färdighet och förhållningssätt):
Du kommer att förstå de grundläggande egenskaperna hos vätskor som densitet, viskositet och deras inbördes samband. (kunskap)

Du förstår vätskeflödets mekanik. (Kunskap)

Du analyserar relevanta parametrar som tryckhastighet och tryckförluster för vätskeflöden genom rör. (kunskap)

Du kommer att tillämpa principerna för strömningsmekanik för att modellera strömning i laminära och turbulenta förhållanden med hjälp av finita elementmetoder. ( Färdighet)

Du kommer att jämföra och motivera skillnaderna mellan teoretiska och beräkningsmässiga metoder för att välja lämplig metod för analyser av strömningsflöden. (Attityd)

Innehåll

Fluid statisk
02. Vätskekrafter
03. Grundläggande hydromekanik/Kontinuitetsekvationen/
04. Bernoullis ekvation
05. Laminär och turbulent strömning
06. Tryckförlust i rörledningar
07. Introduktion till pumpar

Förkunskaper

linjär algebra, Differentialkalkyl, Integral kalkyl

Mer information

Hänvisa till itslearning för mer information.
Alla datum för graderade övningar som ges i itslearning.

Litteratur

Kursbok: Fluid Mechanics, andra upplagan i SI-enheter av R.C. Hibbeler.

Ytterligare referens
Munson Bruce, Young Donald, ...: Fundamentals of
Flytande mekanik.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 16 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
  • Praktiska övningar - 17 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 40 timmar
  • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Weekly-uppdrag upp till 40%
Kursuppgift upp till 30%
Slutprov upp till 30%

En totalpoäng på 50 % är gränsen för godkänt för studieenheten.
Datum för inlämningsuppgifter anges i itslearning.

Följ god vetenskaplig praxis i studier vid Arcada:
https://start.arcada.fi/en/my-studies/degree-thesis/ethical-questions-a…

GRADERING.
50-59 klass 1 Tillfredsställande
60-69 klass 2 Tillfredsställande
70-79 klass 3 bra
80-89 klass 4 bra
90-100 klass 5 Utmärkt

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (30 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-11-10

Kursens tidtabell

Follow schedules on itslearning.

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-11-06

Examinationsformer

2020-12-15 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-10-28 09:15 - 12:00 D4106 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2022-11-11 09:15 - 12:00 D4106 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2022-11-18 09:15 - 12:00 D4107-08 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2022-11-25 09:15 - 12:00 D4107-08 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2022-12-02 09:15 - 12:00 D4106 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2022-12-09 09:15 - 12:00 D4107-08 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2022-12-16 09:15 - 12:00 B320 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2022-12-21 09:15 - 12:00 D4106 Fluid Mechanics Final Exam Gebrehiwot Silas

Kurs och studieplanssökning