Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kurserna Examensseminarium, Skriftlig
forskninsgmetodik och Dataanalys är att ge
studenterna den kompetens som krävs för att
planera,
utföra och rapportera ett examensarbete.

Läranderesultat

Studerande förväntas känna till och tillämpa olika
forskningsmetoder för produktion, insamling och
behandling av data. (Kunskap) 

Studerande kan utnyttja relevanta numeriska
verktyg
för att analysera stora mängd naturvetenskaplig
data
(Färdighet)

Studerande kan kritiskt evaluera olika
datarapporter
(Kunskap)

Studerande kan diskutera och beakta yrkes- och
forskningsetiska principer som gäller för
produktion,
insamling, behandling och nyttjande av data.
(Förhållningssätt)

Förkunskaper

Inga

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Aktivt deltagande i kursen. Godkända rapporter och
uppgifter enligt instruktioner i Itslearning.

Examinator

Waller Matias

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning