Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:

Professionsspecifik kompetens inom teknisk
modellering

Globala mål i fokus:
- Mål 4: god utbildning för alla

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet (nämn kunskap, färdighet
och
förhållningssätt):

Fördjupade kunskaper i programmering med Python
(Kunskap)

Förstå och implementera datahantering, dataanalys
och
arkivering av data (databaser, internet &
filhantering)
(Kunskap, färdighet)

Innehåll

Pandas
Dataanalys
Matplotlib
Objektorienterad programmering
Image processing
Grafiska gränssnitt

Förkunskaper

Introduktion till programmering och automation

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 35 timmar
  • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Föreläsningar, övningar
varje vecka
och projektarbete

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
veckouppgifter, prov och slutprojekt

Lärare

  • Roos Kim
  • Ullah Rizwan

Examinator

Ullah Rizwan

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-02-25 till 2023-03-18

Examinationsformer

2022-06-14 - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-03-20 13:15 - 16:00 E383 Programmering Ullah Rizwan
2023-03-27 13:15 - 16:00 E383 Programmering Python Plotting and pandas Ullah Rizwan
2023-03-31 13:15 - 16:15 E385 Programming Lecture : Python data analysis Ullah Rizwan
2023-04-03 13:15 - 16:00 E385 Programmering Lecture: Python data analysis Ullah Rizwan
2023-04-06 09:15 - 12:15 E383 Programming Python Classes Roos Kim
Ullah Rizwan
2023-04-12 14:15 - 17:00 D399 Programming Optional session for any assistance required in programming tasks Ullah Rizwan
2023-04-13 10:00 - 12:00 E384 Programming Optional session for any assistance required in programming tasks Ullah Rizwan
2023-04-13 13:00 - 17:00 E383 Programming Python numpy + image processing Ullah Rizwan
2023-04-14 10:15 - 13:00 D399 Programming Optional session for any assistance required in programming tasks Ullah Rizwan
2023-04-17 10:00 - 11:30 E387 Programming Optional session for any assistance required in programming tasks Ullah Rizwan
2023-04-17 13:15 - 16:00 E383 Programmering Ullah Rizwan
2023-04-18 10:00 - 12:15 E384 Programming Optional session for any assistance required in programming tasks Ullah Rizwan
2023-04-18 13:15 - 16:00 E384 Programming Optional session for any assistance required in programming tasks Ullah Rizwan
2023-04-24 14:15 - 17:00 E383 Programming graphical user interface (GUI) with python Ullah Rizwan
2023-04-25 11:30 - 14:00 E383 Programming Optional session Ullah Rizwan
2023-05-02 09:15 - 15:00 Programmering Optional Project consultation. You can book 45 minutes slot for this session. Ullah Rizwan
2023-05-04 09:15 - 12:00 E383 Programming Exam#1 Ullah Rizwan
2023-05-09 13:15 - 16:00 E385 Programmering Final Exam Ullah Rizwan
2023-05-15 13:15 - 16:15 E383 Programming-2 Exam-2 Ullah Rizwan
2023-05-23 13:00 - 16:30 F249 Programming Project presentations (alternative #1) Ullah Rizwan
2023-05-26 09:15 - 12:00 E385 Programming Exam#2 (retake exam) Ullah Rizwan
2023-06-01 09:15 - 12:15 Programming Project presentations (alternative # 2) Ullah Rizwan

Kurs och studieplanssökning