Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:
Hållbarhet

Globala mål i focus:
#7 Hållbar energi för alla
#9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
#12 Hållbar konsumtion och produktion
#13 Bekämpa klimatförändringarna
#17 Genomförande och globalt partnerskap

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:
Du känner till principerna för hållbarhet och
hållbara utvecklingsmål och kan använda dig av
dessa i tekniska utvecklingsprojekt. (kunskap,
färdighet)

Du förstår hur energi från fossila och förnybara
energikällor produceras, lagras, distribueras och
konsumeras i samhället. (kunskap)

Du är medveten om mångfalden av olika
konventionella och förnybara
konstruktionsmaterial och deras hållbarhet.
(kunskap)

Du kan identifiera olika typer av hållbara
energi- och materiallösningar som efterfrågas på
den nordiska marknaden. (kunskap)

Innehåll

Föreläsningar, grupparbeten, exkursioner,
gästpresentationer, laborationer

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 24 timmar
 • Självstudier - 75 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Inlärningsdagbok, gruppresentation

Lärare

 • Makkonen-Craig Stewart
 • Skön Kim

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning (75 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-31 14:30 - 16:30 F143 Hållbar energi och material Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2022-09-07 09:15 - 12:00 F249 Hållbar energi och material Skön Kim
2022-09-07 14:00 - 15:00 D398 Hållbar energi och material (Virtual excursion to TVO) Virtual excursion to TVOs Nuclear power plant in Olkiluoto. Presenter Mika Tanhuanpää. Skön Kim
2022-09-14 09:15 - 12:00 F249 Hållbar energi och material Skön Kim
2022-09-19 13:15 - 16:00 F249 Hållbar energi och material Skön Kim
2022-09-28 09:15 - 12:00 F249 Hållbar energi och material Skön Kim
2022-10-10 13:15 - 16:00 F143 Hållbar energi och material Makkonen-Craig Stewart
2022-10-13 09:15 - 12:00 F143 Hållbar energi och material Makkonen-Craig Stewart
2022-10-19 09:15 - 12:00 F249 Hållbar energi och material Presentations of the swedish groups' group work. Presentation av de svenska gruppernas grupparbeten. Skön Kim
2022-10-20 09:15 - 12:00 F249 Sustainable Energy and Materials Group project presentations for English-language groups only. Makkonen-Craig Stewart
2022-11-02 14:15 - 17:15 F143 Sustainable Energy and Materials Sustainable energy and materials exam - only for students who chose to take the exam option instead of writing a learning diary Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2023-01-20 13:15 - 16:00 B518 Sustainable Energy and Materials, RE-EXAM 1 Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2023-03-07 16:00 - 18:00 D4107-08 Sustainable Energy and Materials, RE-EXAM 2 Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim

Kurs och studieplanssökning