Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Professionsspecifik kompetens inom hållbar
planering

Globala mål i focus:
#3 God hälsa och välbefinnande
#6 Rent vatten och sanitet
#12 Hållbar konsumtion och produktion
#13 Bekämpa klimatförändringarna
#14 Hav och marina resurser
#15 Ekosystem och biologisk mångfald

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:
Du förstår mekanismer i och de senaste
vetenskapliga resultaten om miljön inklusive
klimat, biologisk mångfald och
påverkningskategorier inom livscykelanalys.
(Kunskap)
Du är medveten om effekterna av utvinning och
bearbetning av råvaror och hur de är kopplade
till planetära gränser. (Förhållningssätt)
Du förstår ingenjörernas roll I relevanta i
relevanta sektorer som materialteknik,
konstruktion och bioekonomi. (Förhållningssätt)
Du kan identifiera potentiella miljöpåverkan av
produkter och processer. (Färdighet)
Du förstår miljöledningsstandarder och känner
koldioxidavskiljning och lagring (Kunskap)
Du kan ta i beaktande strategier för
klimatskydd. (Färdighet)

Innehåll

Planetary boundaries, environmental impacts
(climate, LCA categories, biodiversity),
environmental management, carbon capture storage
and utilization, climate engineering

Förkunskaper

None.

Litteratur

All learning materials will be provided in
itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 17 timmar
 • Självstudier - 85 timmar
 • Seminarier - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Learning diary, group project presentation

Lärare

 • Makkonen-Craig Stewart
 • Skön Kim

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning (108 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-03-06 till 2023-04-02

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-03-30 09:15 - 12:00 F249 Miljö och resurser Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2023-04-06 09:15 - 12:00 F143 Miljö och resurser Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2023-04-13 09:15 - 12:00 F143 Miljö och resurser Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2023-04-20 09:15 - 12:00 F143 Miljö och resurser Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2023-04-27 09:15 - 12:00 F143 Miljö och resurser Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2023-05-04 09:15 - 12:00 F143 Miljö och resurser Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2023-05-11 09:15 - 12:00 F143 Miljö och resurser Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2023-05-25 09:15 - 12:00 Miljö och resurser Excursions Makkonen-Craig Stewart
Skön Kim
2023-05-25 14:00 - 17:00 D4107-08 Miljö och resurser (Grupparbetspresentationer på svenska) Skön Kim
2023-05-26 09:15 - 12:00 D173 Environment and resources Group project presentations for English-language groups Makkonen-Craig Stewart

Kurs och studieplanssökning