Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge räknefärdighet
i geometri, vektoralgebra, matrisalgebra och
komplexa tal.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att utföra
geometriska och vektoralgebraiska operationer i
2D och 3D, matrisalgebraiska beräkningar samt
beräkningar med komplexa tal.

Innehåll

Geometri, vektoralgebra, matrisalgebra, komplexa
tal.

Förkunskaper

Matematik 0

Kursen ersätter följande kurser

Algebra- och trigonometri (EM2018)

Litteratur

Föreläsningsanteckningar och som kompletterande
litteratur boken Matematik för ingenjörer av Rodhe
och Sollervall.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 72 timmar
  • Hemläxor/räkneuppgift er - 63 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs 50 % rätt i kursens
tentamen. Kursvitsordet bestäms enligt följande
skala:
50-59 % vitsord 1
60-69 % vitsord 2
70-79 % vitsord 3
80-89 % vitsord 4
90-100 % vitsord 5

Lärare

  • Herrman Rene
  • Skön Kim
  • Haldin Denice

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (68 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-11-06

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-10-27 13:15 - 16:00 D4107-08 Linjär algebra Skön Kim
2022-11-01 09:15 - 12:00 Linjär algebra (onlineföreläsning) Distansföreläsning. Se anvisningar i Itslearning. Skön Kim
2022-11-03 13:15 - 16:00 Linjär algebra (onlineföreläsning) Distansföreläsning. Se anvisningar i Itslearning. Skön Kim
2022-11-03 16:15 - 18:00 Matteklinik (på distans) Länk till distanssessionen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDg0OWVjNGMtZTAzMS00OTA3LWI0YzQtY2Q5YzRkNDc2OWUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%22ec9b2b0b-3449-4c87-8113-46b8a460d900%22%7d Skön Kim
2022-11-08 09:15 - 12:00 D4107-08 Linjär algebra (+ Antonia DIFF-info) Skön Kim
2022-11-09 14:15 - 16:00 B327 Matteklinik Skön Kim
2022-11-10 13:15 - 16:00 D4107-08 Linjär algebra Skön Kim
2022-11-16 13:15 - 15:00 B327 Matteklinik Skön Kim
2022-11-17 13:15 - 16:00 D4107-08 Linjär algebra Skön Kim
2022-11-22 09:15 - 12:00 D4107-08 Linjär algebra Skön Kim
2022-11-23 14:15 - 16:00 B327 Matteklinik Skön Kim
2022-11-24 13:15 - 16:00 D4107-08 Linjär algebra Skön Kim
2022-11-29 09:15 - 12:00 D4107-08 Linjär algebra Skön Kim
2022-11-29 15:15 - 17:00 B327 Matteklinik Skön Kim
2022-12-01 13:15 - 15:00 D4107-08 Linjär algebra Skön Kim
2022-12-07 14:15 - 16:00 B327 Matteklinik Skön Kim
2022-12-08 13:15 - 16:00 D4107-08 Linjär algebra Skön Kim
2022-12-13 09:15 - 12:00 D398 Linjär algebra (flyttat till rum D398) Skön Kim
2022-12-14 14:15 - 16:00 B327 Matteklinik Skön Kim
2022-12-15 13:15 - 17:00 F143 Linjär algebra, KURSTENTAMEN Skön Kim
2023-01-19 14:15 - 17:00 D4106 Linjär algebra, OMTENTAMEN 1 Skön Kim
2023-01-23 16:00 - 18:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-02-01 16:00 - 18:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-02-16 10:15 - 12:00 D4107-08 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-02-21 15:15 - 17:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-02-23 09:15 - 12:00 D4107-08 Linjär algebra, OMTENTAMEN 2 Skön Kim
2023-03-01 13:15 - 15:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-03-08 10:15 - 12:00 B325 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-03-22 16:00 - 18:00 D4107-08 Matteklinik/Math Clinic (online) Online link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQzNTVkNjEtZDIzZS00OTk2LWFlNzctYmJiYTQ5M2ZjN2Q3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%22ec9b2b0b-3449-4c87-8113-46b8a460d900%22%7d Skön Kim
2023-03-29 16:00 - 18:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-04-05 16:00 - 18:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-04-12 15:00 - 17:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-04-26 15:00 - 17:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-05-16 14:15 - 17:00 D4107-08 Linjär algebra, EXTRA OMTENTAMEN Skön Kim

Kurs och studieplanssökning