Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet lägger du grunden för följande
kompetenser:

Teknologisk kompetens

Lärande- och karriärkompetens

Globala mål i focus:

  • Mål 4: god utbildning för alla

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

Du har en förståelse för skillnaden mellan data,
information och kunskap. Du har en förståelse för
relationen mellan kontinuerligt lärande och
karriärutveckling. (Kunskap)

Du kan identifiera och utnyttja relevanta
teknologiska lösningar och verktyg som främjar
lärandet inom din bransch. (Kunskap)

Du tillämpar grunderna för självstyrt lärande.
(Färdighet)

Du kan sätta upp realistiska mål för din pågående
studieenhet och du kan identifiera lämpliga lär-
strategier för att uppnå dina mål. (Färdighet)

Du kan etiskt och självständigt följa och tillämpa
teknologiska och övriga relevanta grundläggande
säkerhetsaspekter inom din bransch och under dina
studier på Arcada. (Färdighet)

Du beaktar planeringens betydelse för att uppnå
dina mål i pågående studieenhet. Du kan förhålla
dig öppet, nyfiket och kritiskt till data,
information och kunskap. Du tar ansvar för
studiegruppens gemensamma lärande.
(Förhållningssätt)

Du förhåller dig öppet nyfiket och kritiskt och
ansvarsfullt till teknologi och digitala
tillämpningar i både din bransch och samhället.
(Förhållningssätt)

Utbildningsspecifik del: Du kan förstå, bedöma och
kontrollera riskerna vid praktiskt
laboratoriearbete och du vet hur du ska reagera på
lämpligt sätt i nödsituationer. (Kunskap,
färdighet, förhållningssätt)

Innehåll

Studiefärdigheter / lärandefärdigheter
Informationssökning / källkritik
IT kunskaper
Laboratoriesäkerhet

Förkunskaper

Inga

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 27 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Självstudier - 62 timmar
  • Nätbaserade - 36 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Uppgifter, online tester, inlärningsdagbok,
demonstration av teoretiska och praktiska
färdigheter i laboratoriesäkerhet.

Lärare

  • Makkonen-Craig Stewart
  • Roos Kim

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (47 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-24 09:00 - 09:45 Välkommen till Arcada/Welcome to Arcada! Welcome to Arcada and School of Engineering, Culture and Wellbeing! Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63702454572?from=addon Meeting ID: 637 0245 4572 Join by SIP 63702454572@109.105.112.236 63702454572@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 637 0245 4572 Enoksson Maria
Kiukas Carina
Löv Monica
Mustasilta Elina
2022-08-24 10:00 - 10:45 Presentation of the Degree Programmes (MSE & PM) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62995195499 Meeting ID: 629 9519 5499 Join by SIP 62995195499@109.105.112.236 62995195499@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 629 9519 5499 Gebrehiwot Silas
2022-08-24 11:00 - 12:00 ASK, TLK & tutors / ASK, TLK & tutorerna Mustasilta Elina
2022-08-24 14:15 - 15:30 Course enrollment & digital tools Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68559390730?from=addon Meeting ID: 685 5939 0730 Join by SIP 68559390730@109.105.112.236 68559390730@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 685 5939 0730 Mustasilta Elina
2022-08-25 09:00 - 10:00 B518 Studies at Arcada Mustasilta Elina
2022-08-25 13:15 - 14:15 F143 Global competencies Slotte Sandra
2022-08-26 09:00 - 10:00 D4107-08 Information about language studies - MSE Huldén Barbara
Rancken Ulrika
2022-08-26 10:15 - 11:30 D4106 Support in studies Höglund Maria
2022-08-26 13:00 - 14:15 D4106 Teknologi och lärande https://arcada.zoom.us/j/6040267091 Makkonen-Craig Stewart
Roos Kim
2022-09-02 09:15 - 12:00 F143 Teknologi och lärande Lab safety - introduction Makkonen-Craig Stewart
Roos Kim
2022-09-09 09:15 - 12:00 F143 Teknologi och lärande Lab safety - Introduction; Security; Occupational safety Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2022-09-16 09:15 - 12:00 F143 Teknologi och lärande Lab safety - Introduction to case study group project, mechanical safety, hazards control, electrical safety Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2022-09-16 13:30 - 14:30 Living and studying in Finland - ONLINE in ZOOM For international students in MSE and International Business. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62880749350 Meeting ID: 628 8074 9350 Join by SIP 62880749350@109.105.112.236 62880749350@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 628 8074 9350 Mustasilta Elina
Smirnova Elena
2022-09-20 13:15 - 14:45 F365 Technology and learning (information retrieval) Roos Kim
Småros Anna
2022-09-23 10:30 - 12:00 F143 Technology and Learning Lab safety - Fire safety English-language groups Makkonen-Craig Stewart
2022-09-30 09:15 - 12:00 D4106 Technology and Learning Lab safety - Risk assessment in English Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2022-10-03 13:15 - 15:00 E385 Teknologi och lärande Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/6040267091 Roos Kim
2022-10-05 12:45 - 14:00 D4107-08 Information session for first year students - MSE1 Information session about studies in period 2 and in the spring, course enrolment, re-exams, practical trainings, quality work, scholarships etc.     Students who are not in Finland can join the meeting via Zoom: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63670042694?from=addon Meeting ID: 636 7004 2694 Join by SIP 63670042694@109.105.112.236 63670042694@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 636 7004 2694 Mustasilta Elina
2022-10-07 09:15 - 12:00 A409 Teknologi och lärande Lab safety - risk assessment in Swedish Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2022-10-07 09:15 - 12:00 D4106 Technology and Learning Lab safety - First aid in English Makkonen-Craig Stewart
2022-10-14 09:15 - 12:00 F249 Technology and Learning Lab safety - Case study group presentations in English Makkonen-Craig Stewart
2022-10-21 09:15 - 12:00 B225 Teknologi och lärande Lab safety exam Swedish-language students - 9:00-9:35 Ahti-Karnell - 9:35-10:10 Kokki-Smeds - 10:10-10:45 Snellman-Örndahl English-language students - 10:45-11:20 Surnames A-J - 11:20-11:55 Surnames K-Z Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2023-03-24 09:00 - 09:45 D394 Risk assessment task Extra opportunity for those who have not passed the Risk assessment task Sjöberg David

Kurs och studieplanssökning