Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten nya
verktyg och medel för att komma vidare i det
finska språket. Målnivå A.2.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att komma till rätta i
grundläggande alldagliga situationer och att
känna till det finska språkets struktur; att
känna till grundläggande strukturer.
Efter avlagd kurs förväntas studenten

 • kunna kort berätta om sig själv, sina
  studier,
  sina arbetsuppgifter
 • kunna använda var, vart och varifrån -
  strukturer
 • kunna uttrycka ägandeförhållanden
 • kunna använda partitiv
 • kunna böja verb i presens och känna till
  imperfektböjning
 • känna till grundreglerna för användandet av
  objekt
 • kunna använda inf.III

Innehåll

 • finska språket struktur vidare
 • muntliga och skriftliga övningar
 • diskussion
 • yrkesmässiga situationer

Förkunskaper

Finnish for Foreigners I och II -kunskap krävs.
A.1.2 (Europeiska referensramen)

Mer information

Kursen omfattar kapitlen 1-20 i kursboken Suomi
sujuvaksi 1. Tyngpunkten ligger på det egna
områdets vokabulär, imperfekt, objekt och
infinitiv III och på verbkonjugation i presens
och imperfekt.

Litteratur

Marjukka Kenttälä: Suomi sujuvaksi I.
Yliopistopaino. Helsinki 2007
ISBN 978-952-495-023-7

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 55 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 16 timmar
 • Självstudier - 62 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Omtagningar 24.4 och

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande:

skriftlig tentamen 100% (2017)
muntlig tentamen och timaktiviet %
Båda tentamina skall vara godkända.

Skriftlig tentamen:
Muntlig examen:

Lärare

Luomi Anna Maija

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2017-03-14 - Tentamina
 • 2017-05-30 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning