Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att förkovra de
praktiska färdigheterna i finska språket i tal och
skrift samt förbättra studentens förmåga att
uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
etablerad i finska på nivå B2 i i europeiska
referensramen
för språkinlärning och känna till de mest
centrala
uttrycken som används i vårdarbete.

Innehåll

Terminologi inom vårdområdet
Rapporter
Kommunikation med patienten och kolleger

Förkunskaper

B1 i europeiska referensramen för språkinlärning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 41 timmar
 • Självstudier - 84 timmar
 • Written tests Oral tests - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Uppgifter 20 %
Examination 1 skriftligt tentamen 40 %
Examination 2 muntligt test 40 %

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning (21 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-03-31

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • 2019-11-26 - Tentamina
 • 2019-11-12 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-31 13:00 - 15:30 Nursing Finnish level B1 Online
2021-09-07 13:00 - 15:30 Nursing Finnish level B1 Independent work
2021-09-14 13:00 - 15:30 Nursing Finnish level B1 Online
2021-09-21 13:00 - 15:30 Nursing Finnish level B1 Online
2021-09-28 13:00 - 15:30 Nursing Finnish level B1 Diak
2021-10-05 13:00 - 15:30 Nursing Finnish level B1 Diak Campus
2021-10-13 13:00 - 15:30 Nursing Finnish level B1 Independent study
2021-10-26 13:00 - 15:30 Nursing Finnish level B1 Diak
2021-10-28 13:00 - 15:30 Nursing Finnish level B1 Diak
2021-11-01 13:00 - 15:30 Nursing Finnish level B1 Diak
2021-11-09 13:00 - 15:30 Nursing Finnish level B1 Diak
2021-11-16 13:00 - 15:30 Nursing Finnish level B1 Diak
2021-11-23 13:00 - 15:30 Nursing Finnish level B1 Diak
2021-11-30 13:00 - 15:30 Nursing Finnish level B1 Diak
2021-12-07 13:00 - 15:30 Nursing Finnish level B1 Diak - Written exam
2021-12-08 13:00 - 15:30 Nursing Finnish level B1 Online - Oral exam

Kurs och studieplanssökning