Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Informationsbehandling (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it
 • Internationell affärslogistik (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it
 • Marknadsföring & kommunikation (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it
 • Redovisning & ekonomistyrning (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är studenterna utvecklar olika skrivarter med relevans för studier och framtida yrkesverksamhet. Kursen ger beredskap att skriva rapporter enligt kriterierna för vetenskapliga texter. I övningarna ingår att studenterna utvidgar sitt ordförråd och utvecklar sin stilkänsla.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha färdigheter att skriva rapporter och
slutarbete enligt kriterierna för vetenskaplig
text.
Därtill förväntas studenterna kunna skapa texter inom olika textsorter och tillämpa processkrivningsmetoden, kunna anpassa sitt språk och sina kommunikativa strategier till varierande kommunikationssituationer, veta var och hur han/hon fortgående kan förkovra sina kommunikativa kunskaper, kunna använda ordböcker, handböcker och språkliga IT-hjälpmedel, kunna identifiera olika feltyper och stilkollisioner samt redogöra för bakomliggande orsaker till feltyperna.

Innehåll

Skriftliga övningar av olika slag, referat, ordförråd,
språkriktighet, översättning.

Förkunskaper

Kursen i affärskommunikation och kultur eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Ehrenberg Sundin, Barbro, Lundin, Kerstin, Wedin, Åsa och Westman, Margareta. 1995. Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter.

Reuter, Mikael. 2000. Översättning och språkriktighet.

Artiklar och stenciler delas ut på kursen.
Other material distributed by the teacher.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Handledning
 • Inlämningsuppgifter
 • Presentationer
 • Skriftlig rapport
 • Övningar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2006-09-01

Kurs och studieplanssökning