Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande uppövar sin förmåga att använda modersmålet
varierat och korrekt i tal och skrift i olika situationer
med anknytning till det yrkesliv han/hon utbildas för.
Efter kursen behärskar studerande den grundläggande
kommunikationen inom affärsvärlden. Han/hon kan
också återge och självständigt producera texter med
inriktning på det specifika yrkesområdet.

Läranderesultat

Den studerande uppövar sin förmåga att använda modersmålet varierat och korrekt i tal och skrift i olika situationer med anknytning till det yrkesliv han/hon utbildas för. Efter kursen behärskar den studerande den grundläggande kommunikationen inom affärsvärlden. Han/hon kan också återge och självständigt producera texter med inriktning på det specifika yrkesområdet. Han/hon innehar en språklig medvetenhet och förstår vikten av att fortgående förkovra sina språkliga kunskaper.

Innehåll

språkriktighet, yrkesvokabulär, affärskommunikation,
facktexter och fackuppsats, litteratur

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser eller motsvarande kunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Svenska, 2 sv

Mer information

Detaljerat kursprogram och gemensamma spelregler ges vid första kursträffen, varför obligatorisk närvaro gäller då! Kursanmälan före start!
I kursen ingår ett avsnitt informationssökning, vid vilket närvaro är obligatorisk.

Litteratur

Material och materialhänvisningar publiceras på Blackboard. Skönlitterärt verk enligt separat lista. Litterature from a separate list.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 9 timmar
 • Självstudier - 44 timmar
 • - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Mötesförhör 10%
Fackuppsats 20%
Dokumentpärm 20%
Tentamen 30%
Litteraturpresentation 20%

OBS Därtill obligatoriskt deltagande i informationssökning del 2.

Lärare

Stolt Kerstin

Examinator

Stolt Kerstin

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning