Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Syftet med den här praktiska träningen är att
fördjupa kunskapen som studerande har erhållit
under de teoretiska studierna och tidigare
praktiker.

Läranderesultat

I slutet av praktien bör studerande kunna
förstå
olika vårdaspekter och använda den kunskap
han/hon har om vården.
Harjoittelun päättyessä opiskelijan odotetaan
ymmärtävän hoitotyön eri osa-alueita ja
aktiivisesti käyttävän kaikkea oppimaansa
tietoa
hyväkseen hoitotyön eri kontekteissa.

Studerande kan förstå behoven och metoden för
hälsofrämjande, rehabiliterande vård samt ett
ledarskap för att främja hälsa i olika
omvårdnadskontekster

Opiskelija ymmärtää terveysdenedistämisen
tarpeen ja keinot, omaa kuntouttavan työotteen
osana terveyden edistämistä eri hoitotyön
kontekteissa.

Studerande kan planera och genomföra vården av
patienten / klienten i olika
omvårdnadskontekster.
Opiskelija osaa suunnitella potilaan /
asiakkaan
hoitoa eri hoitotyön konteksteissa.

Studenten kan dokumentera vårdverksamheten
enligt
avdelningens krav.
Opiskelija osaa dokumentoida hoitoa tavalla,
jonka yksikkö jossa hän työskentelee, vaatii.

Innehåll

Praktiken innefattar 10 veckors praktik enligt
examinatorns anvisningar. Timantalet för praktiken
är 38h/vecka samt eget arbete 2 h/vecka.

Förkunskaper

-Första årets studier avklarde
- inre medicinsk praktik
- kirurgisk vård praktik

Kursen ersätter följande kurser

NS-3-001 (0) - Extension Studies Practical
Training

Mer information

Praktikplatsen reserveras via Jobiili och bör
vara gjord inom utsatt tid.

Platsen måste bokas minimum två veckor före
praktiken börjar så det finns tillräckligt med
tid att bekräfta platsen.

Ifall studerande inte kan påbörja praktiken,
måste platsen annulleras två veckor före den
börjar.

CV:n måste vara uppdaterad före reservationen
görs.

Informera läraren att då ska på praktik.

Uppgifterna för kursen finns i Itslearning samt
information om praktiken. Logga in i kursen
före
praktiken börjar.

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 20 timmar
  • Praktik - 380 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 400 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 400 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Godkänd praktik
Godkända uppgifter (itslearning)

Lärare

  • Mannevaara Pauleen
  • Sjölund Terese

Examinator

Mannevaara Pauleen

Antal kursplatser

Ingen begränsning (10 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-16 till 2022-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-11 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-10-12 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-10-13 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-10-14 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-10-15 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-10-18 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-10-19 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-10-20 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-10-21 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-10-22 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-10-25 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-10-26 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-10-27 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-10-28 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-10-29 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-01 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-02 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-03 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-04 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-05 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-08 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-09 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-10 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-11 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-12 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-15 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-16 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-17 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-18 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-19 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-22 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-23 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-24 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-25 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-26 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-29 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-11-30 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-12-01 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-12-02 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-12-03 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-12-06 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-12-07 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-12-08 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-12-09 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-12-10 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-12-13 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-12-14 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-12-15 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-12-16 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice
2021-12-17 08:00 - 16:00 Clinical practice: Elective Practice

Kurs och studieplanssökning