Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att...

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 78 timmar
 • Nätbaserade - 45 timmar
 • Final Theoretical Exam - 2 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer,
rapporter och produktioner, uppsatser, samt
närvaro vid angivna
tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

 • Gray Pamela
 • Mannevaara Pauleen

Examinator

Gray Pamela

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Please see ARBS for class schedule

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-07 12:30 - 14:00 Clinical Care II: Medical and Surgical Care Info, Diak
2022-03-14 12:30 - 15:00 Clinical Care II: Medical and Surgical Care Lecture 1, Online
2022-03-15 09:00 - 11:30 Clinical Care II: Medical and Surgical Care Lecture 2, Online
2022-03-21 12:30 - 15:00 Clinical Care II: Medical and Surgical Care Lecture 3, Online
2022-03-22 09:00 - 11:30 Clinical Care II: Medical and Surgical Care Lecture 4, Online
2022-03-28 12:30 - 15:00 Clinical Care II: Medical and Surgical Care Lecture 5, Online
2022-03-29 13:00 - 15:30 Clinical Care II: Medical and Surgical Care Lecture 6, Online
2022-03-31 09:00 - 16:00 Clinical Care II: Medical and Surgical Care Skill lab 1, Diak
2022-04-04 12:30 - 15:00 Clinical Care II: Medical and Surgical Care Lecture 7, Online
2022-04-11 09:00 - 16:00 Clinical Care II: Medical and Surgical Care Skill lab 2, Diak
2022-04-12 09:00 - 11:30 Clinical Care II: Medical and Surgical Care Written exam, Diak
2022-04-20 09:00 - 16:00 Clinical Care II: Medical and Surgical Care Simulation group 1, Diak
2022-04-22 09:00 - 16:00 Clinical Care II: Medical and Surgical Care Simulation group 2, Diak
2022-04-25 09:00 - 16:00 Clinical Care II: Medical and Surgical Care Simulation group 3, Diak
2022-04-26 09:00 - 16:00 Clinical Care II: Medical and Surgical Care Simulation group 4, Diak
2022-04-27 09:00 - 11:00 Clinical Care II: Medical and Surgical Care Written re-exam, Diak

Kurs och studieplanssökning