Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenterna har teoretisk kunskap för kliniskt
vårdarbete på en grundnivå i syfte att få
förståelse och kunna tillämpa teorin i praktik.
Studenter känner igen etik och professionalism
i
omvårdnad och kan beskriva detta som ett
fenomen.
Studenter förstår vikten av klientcentrering
och
kan beskriva evidensbaserad verksamhet och
beslutsfattande.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs: studenterna har
färdigheter
att möta patienter med olika typer av
hälsohinder
och hälsoresurser, studenterna har förmåga att
under övervakning få en bild av patienten som
helhet. Studenterna har under handledning
möjligheten att
planera, genomföra och utvärdera vården,
studenterna har en uppfattning om egenskaperna
hos
vård och behandling av patienter med olika
kulturella bakgrunder. Studenter har
grundläggande
kliniska färdigheter inom aseptiken och i
klinisk
vård. Studenten är bekant med grunderna i
finskan
inom grundvården.

Innehåll

Introduktion till palliativ vård och vård i
livets
slutskede, systematisk dokumentation och
rapportering, aseptiskt arbete och
infektionsbekämpning, läkemedelsadministration
och
läkemedelräkning.

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi

Kursen ersätter följande kurser

Klinisk Vård I

Mer information

Obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning
och praktiska övningar

Litteratur

De flesta av läromedlen finns på
lärplattformen itslearning. Dessutom,
huvudböckerna finns på nätet här eller
i biblioteket.
I Arcadas bibliotek:Fundamentals of nursing;
concepts, process and practice, second edition,
2012. Kozier Barbara, Erb Glenora, Berman
Audrey,
Snyder Shirlee, Harvey Sharon & Morgan-Samuel
Heulwen
Online kopia,gartis: Fundamentals of Nursing
Made
Incredibly Easy! Lippincott Williams & Wilkins,
2015
Var god och besök ItsLearning för att få den
fullständiga listan av litteratur och artiklkar
för den här kursen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 35 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Final Theoretical Exam and simulation - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger
följande examinationer:
Examination 1 ....Godkända praktiska övningar
Examination 2 .... Tentamen

Lärare

 • Appelroth Maria
 • Eronen Lotta
 • Karbin Daniela
 • Mannevaara Pauleen
 • Sjölund Terese
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Mannevaara Pauleen

Antal kursplatser

Ingen begränsning (33 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

2022-01-28

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • 2021-10-25 - Tentamina
 • 2021-10-27 - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-26 09:00 - 12:30 Clinical Care I: Basic Clinical Care Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67082689721 Meeting ID: 670 8268 9721 Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-09-06 12:00 - 16:00 Clinical Care I: Basic Clinical Care Terese Sjölund is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/2928476057   Meeting ID: 292 847 6057 One tap mobile +496971049922,,2928476057# Germany +493056795800,,2928476057# Germany   Dial by your location         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany         +49 69 3807 9883 Germany         +49 695 050 2596 Germany Meeting ID: 292 847 6057 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/ccGPYuRFo9   Join by SIP 2928476057@109.105.112.236 2928476057@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 292 847 6057   Sjölund Terese
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-09-07 08:15 - 12:15 Clinical Care I: Basic Clinical Care Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65858831011 Meeting ID: 658 5883 1011 Eronen Lotta
2021-09-09 08:30 - 12:30 Clinical Care I: Basic Clinical Care Pauleen Mannevaara is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65252005776 Meeting ID: 652 5200 5776 Join by SIP 65252005776@109.105.112.236 65252005776@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 652 5200 5776 Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-09-10 08:30 - 12:30 Clinical Care I: Basic Clinical Care Terese Sjölund is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/2928476057   Meeting ID: 292 847 6057 One tap mobile +496971049922,,2928476057# Germany +493056795800,,2928476057# Germany   Dial by your location         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany         +49 69 3807 9883 Germany         +49 695 050 2596 Germany Meeting ID: 292 847 6057 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/ccGPYuRFo9   Join by SIP 2928476057@109.105.112.236 2928476057@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 292 847 6057   Sjölund Terese
2021-09-13 08:00 - 16:00 E488 Clinical Care I: Basic Clinical Care Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-09-13 08:00 - 16:00 E491 Clinical Care I: Basic Clinical Care Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-09-13 08:00 - 16:00 E490 Clinical Care I: Basic Clinical Care Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-09-13 08:00 - 16:00 B327 Clinical Care I: Basic Clinical Care Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-09-27 08:00 - 16:00 E491 Clinical Care I: Basic Clinical Care Appelroth Maria
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-09-27 08:00 - 16:00 E492 Clinical Care I: Basic Clinical Care Appelroth Maria
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-09-27 08:00 - 16:00 E487.2 Clinical Care I: Basic Clinical Care Appelroth Maria
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-09-27 08:00 - 16:00 E488 Clinical Care I: Basic Clinical Care Appelroth Maria
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-09-27 08:00 - 16:00 E490 Clinical Care I: Basic Clinical Care Appelroth Maria
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2021-10-12 08:00 - 16:00 E491 Clinical Care I: Basic Clinical Care Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-10-12 08:00 - 16:00 E490 Clinical Care I: Basic Clinical Care Appelroth Maria
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-10-12 08:00 - 16:00 E488 Clinical Care I: Basic Clinical Care Appelroth Maria
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-10-12 08:00 - 16:00 E492 Clinical Care I: Basic Clinical Care Appelroth Maria
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-10-21 12:15 - 16:00 E488 Clinical Care I: Basic Clinical Care Mannevaara Pauleen
2021-10-21 12:15 - 16:00 E490 Clinical Care I: Basic Clinical Care Mannevaara Pauleen
2021-10-26 08:30 - 10:30 Clinical Care I: Basic Clinical Care Theory exam Appelroth Maria
Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-10-27 08:00 - 16:00 E490 Clinical Care I: Basic Clinical Care Appelroth Maria
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-10-27 08:00 - 16:00 E487.2 Clinical Care I: Basic Clinical Care Appelroth Maria
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-10-27 08:00 - 16:00 E487.3 Clinical Care I: Basic Clinical Care Appelroth Maria
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-11-15 09:00 - 16:00 E492 Clinical Care I: Basic Clinical Care Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-11-15 09:00 - 16:00 E487.3 Clinical Care I: Basic Clinical Care Re-exam Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-11-15 09:00 - 16:00 E486 Clinical Care I: Basic Clinical Care Re-exam Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-12-10 13:00 - 15:00 E385 Re-exam Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2021-12-10 13:00 - 15:00 E383 Re-exam Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese

Kurs och studieplanssökning