Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att...

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 21 timmar
 • Självstudier - 112 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

 • Gray Pamela
 • Sigfrids Ingmar
 • Tana Jonas

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Examinationsformer

 • 2019-11-19 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-12 09:00 - 12:00 Society and Legislation Lecture 1
2022-01-18 13:00 - 16:00 Society and Legislation Lecture 2
2022-01-24 13:00 - 16:00 Society and Legislation Lecture 3
2022-02-01 13:00 - 16:00 Society and Legislation Lecture 4
2022-02-08 09:00 - 13:00 Society and Legislation Lecture 5
2022-02-15 09:00 - 12:00 Society and Legislation Lecture 6
2022-02-28 09:00 - 11:30 Society and Legislation Online/ Exam

Kurs och studieplanssökning