Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
  • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att skapa
förståelse för
människokroppens byggnad och funktioner och
förstå de
bakomliggande kemiska grunderna för
människokroppens
funktioner

Läranderesultat

Vid kursens slut förväntas studenten :

-kunna beskriva människokroppens byggnad och
namnge
organen på engelska och med vetenskapliga namn

-förstå och kunna beskriva de olika
organsystemens;
rörelseapparatens, cirkulationssystemets,
andningsorganens,
matspjälkningssystemets, urinorganens,
fortplantningaorganens,
de endokrina organens, nervsystemets och
sinnesorganens
funktioner.

-vara medveten om mekanismerna för uppkomst av
sjukdom

- kunna analysera patienters normala
kroppsfunktioner och
identifiera sjukdomstillstånd.

Innehåll

Anatomi och fysiologi:
Den friska människokroppens byggnad och funktion.
Föreläsnigar och obligatoriska anatomiverkstäder /
hemuppgifter

Förkunskaper

Behövs ej

Litteratur

Berne & Levy; Principles of physiology,
[editors]
Matthew N. Levy,
Bruce
A. Stanton, Bruce M. Koepplen
Essentials of Human Anatomy & Physiology,
global
edition. Elaine
M. Marieb. Pearson

Eller motsvarande bok

Studieaktiviteter

Nätbaserade - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
Skriftlig tentamen.

Lärare

Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning (36 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

  • 2021-11-19
  • 2022-01-28

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

2021-11-25 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-30 15:00 - 16:00 Anatomy and Physiology Introduction - ONLINE Zoom https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2021-09-10 15:15 - 16:00 Anatomy and Physiology Workshop Link: https://www.kumospace.com/tillman Tillman Ilse
2021-09-17 15:00 - 16:00 Anatomy and Physiology Live session on zoom https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2021-09-22 15:15 - 16:00 Anatomy and Physiology Workshop on Kumo https://www.kumospace.com/tillman Password: skeleton Tillman Ilse
2021-10-08 15:00 - 16:00 Anatomy and Physiology Online session on zoom https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2021-10-14 15:15 - 16:00 Anatomy and Physiology Workshop https://www.kumospace.com/tillman Tillman Ilse
2021-10-20 15:15 - 17:00 Anatomy and Physiology Midterm Module 1&2 Tillman Ilse
2021-11-04 15:00 - 16:00 Anatomy and Physiology Zoom https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2021-11-08 14:00 - 15:30 Anatomy and Physiology Zoom: https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2021-11-19 15:15 - 16:00 Anatomy and Physiology zoom https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2021-11-25 15:15 - 17:00 Anatomy and Physiology Final Exam Module 1,2,3,4 For those who did the midterm module 3&4 Tillman Ilse

Kurs och studieplanssökning