Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden känner
till elektroniken bakon audio.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att planera och tillverka enkla
elektroniska kretsar.

Innehåll

Förstärkare, filter, spänningskällor, projekt.

Förkunskaper

Analog- och digitalelektronik. Audiomätteknik.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Meddelas senare

Litteratur

Delas ut.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 18 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
  • Praktiska övningar - 50 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 53 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Projekt

Lärare

Lindqvist Claus

Examinator

Lindqvist Claus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-12-31

Kursens tidtabell

Meddelas senare

Examinationsformer

2014-12-19 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning