Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att notera svagheterna i studentens baskunskaper inom webbdesign, att förstärka denna kunskap och uppdatera den med dagsaktuella trender och tekniker.

Läranderesultat

Studenten skall efter avslutad kurs ha en fördjupad kunskap inom webbdesign som möjliggör studenten att utföra webbprojekt på egen hand t.ex. som frilansare.

Innehåll

 1. Repetition av webbdesign grunder
 2. Webbsidans ändamål
 3. Användargränssnitt och målgrupp
 4. Val av teknik och verktyg
 5. Projekt

Förkunskaper

Grunder i grafiska användargränssnitt, Photoshop och webbdesign.

Kursen ersätter följande kurser

Studieaktiviteter

 • Övningsbaserad undervisning - 48 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 35 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 85 timmar
 • Varav schemalagda studier: 48 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

Examination 1: Uppgifter och presentationer
Examination 2: Avslutat projekt
Examination 3: Deadliner
Examination 4: Närvaro

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner vitsordet även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt tid.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning