Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att utveckla sina arbetsprocesser och hantera projekt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att klara av en kreativ process, utveckla sitt arbete och bearbeta sina idéer samt uttrycka sig digitalt.

Innehåll

Kursen går ut på att kursdeltagarna arbetar med en produktion. Produktionen testar studenternas kunnande i multimedieproduktion och ger möjligheten för handlett arbete inom de delar av multimedieproduktioner studenten har intresse för.

Förkunskaper

Kursdeltagarna väntas ha baskunskaper i grafisk formgivning och behärska grunderna i Photoshop och webbdesign.

Kursen ersätter följande kurser

Modular Planning

Mer information

Alla uppgifter bör vara inlämnade senast 2 veckor efter kursavslutning.

Litteratur

Litteraturanvisningar ges under kursens gång.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 40 timmar
 • Självstudier - 23 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 63 timmar
 • Varav schemalagda studier: 70 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Laukkanen Raisa

Examinator

Törnqvist Maj-Len

Kursens hemsida

media.arcada.fi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Till datum 2007-11-25

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning