Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
- hitta på nya saker (Kreativitet)
- göra nya nyttiga saker (Innovation)

Läranderesultat

Studenten:
- känner till innovationsprocesser och kan tillämpa dem i media- och kulturproduktioner
- förstår effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesområdet

Innehåll

En intensiv kurs som introducerar begreppen innovation och människocentrerad design för dem som arbetar för experimenterande, konstnärlig innovation och social förändring.
Under tre-veckors tid, samarbetar deltagarna i design team för attslutföra online uppgifter. Deltagarna uppmanas att testa sin fantasis gränser och vidga sina vyer genom forskning. Detta
görs genom att testa och göra olika experiment och analysera resultaten. I slutet av kursen presenterar varje designteam en prototyp till en
jury.
Syftet med kursen är att du blir en mer innovativ problemlösare som kan bygga upp din förmåga att skapa egna prototyper, experimentera
och kommunicera.

Innovationer är utgångspunkten för all utveckling.

Innovationer uppstår ur kreativitet. Den kreativa branschen har i sin tur uppstått för att ta vara på denna kreativitet. För att hantera kreativa idéer och leda kreativa processer används
projektarbete, entreprenörskap och forskning.

Varje innovationsprojekt sker i en egen kultur - och verksamhetsomgivning (kontext). Trots att globaliseringen har förenat världen existerar det ännu olikheter i lagstiftning, politik
men framförallt existerar det kulturella skillnader. Målsättningen
med studiehelheten är att stöda studerande att själv göra i alla
fall en prototyp för en innovation. Samtidigt vandrar studerande
genom ett
antal innovationsprocesser.

Kommunikation:
Tidsschema: Arcada Kalender
Allmän info: epost & It's learning
Material arkiv och uppgifter: It's Learning +OneNote

Arbetsformer:
Projektifierat lärande

Varje dag (om inte annat står på agendan) möts kursdeltagarna i studietillfällen (zoom)
som består av en brief, innovativt teamarbete och
presentationer. Målsättningen med dessa tillfällen är att arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter samt lära sig tillsammans.
Då studerande inte är på studietillfällena arbetar de individuellt eller i team kring de uppgifter som ingår i kursen.

Uppgifter:

Assesment criteria
We assess the prototypes presented by each innovation team. They
are measured against these criteria.
1. Social and environmental benefit ? how does your design benefit society and/or the environment? 
2. Research and insights ? how did you investigate this issue? What were your key insights? 
3. Design thinking ? how did your research and insights inform your solution? How did you develop, test, iterate and refine your concept?
Demonstrate the journey you?ve been through to the end result 
4. Magic ? we are looking for a bit of ?magic? ? a surprising solution
 that delights

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Innovationer, konceptualisering och hållbar utveckling

Mer information

none

Litteratur

Human Centered Design Kit:
http://www.designkit.org/resources/1 Extern länk
And lots of material online : here:
http://sda.thersa.org/en/challenge/rsa-student-design-awards Extern länk-
2016/phase/rsa-student-design-awards-2016/tracks

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 65 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger examinationer på itslearning.

Dessutom:

De medverkande lärarna utvärderar arbetet utgående från
följande kriterier:
- resultatens nyskapande innehåll och arbetslivsrelevans
- påvisad problemlösningsförmåga
- samarbets- och inlärningsförmåga under processen
- skriftlig och muntlig presentationsförmåga
- Förmågan att producera kunskap tillsammans med andra
- Utvärderingskompetens; kritisk granskning av det egna och
gruppens arbete
- Pitchar bedöms

DEADLINES:
DEADLINE skall respekteras.

Lärare

  • Kelly Owen
  • Löv Monica
  • Träskman Tomas
  • Öhman Elisabeth

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning