Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att träna analysförmåga för fysikaliska
fenomen i experiment och genom matematisk databehandling och
illustrerar fysikens betydelse genom tekniska tillämpningar av de
behandlade fenomen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
analyserar fysikaliska system bestående av roterande föremål,
linära elektiska och magnetiska system samt växelverkan mellan
mekaniska och elektromagnetiska system och har dessutom
kännedom om materien uppbyggnad, relationen mellan material
och energi, radioaktivitet, strålning och isotop

Innehåll

Gymnasiefysik 5/6/7/8 motsvarande rotaterande system,
elelektricitet, elektromagnetism, materie och strålning

Förkunskaper

grundläggande matematik och Fysik 1 eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

Fysik 2

Mer information

inget

Litteratur

fysik 5/6/7/8

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Praktiska övningar - 16 timmar
  • Självstudier - 0 timmar
  • obligatoriska räkneövningar (hemma) - 67 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
sluttent

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-04-23

Kursens tidtabell

se arbs/see arbs

Examinationsformer

2015-01-17 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning