Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten kunskap och verktyg för att förstå, använda, planera och administrera moderna logistiksystem för att hantera flödet av gods, information och pengar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna_
- Definiera logistik, flödeskedja och servicegrad
- Beskriva och tillämpa moderna metoder för inkommande logistik, såsom kan-ban och JIT
- Beskriva och tillämpa metoder för utgående logistik och distribution
- Analysera lagersituationer med metoder såsom ABC och EOQ och vidta åtgärder

- Känna till och välja enhetslaster och utrustning för materialhantering

- Känna till och välja transportmetod och fordon

Innehåll

Se inlärningsresultat.

Förkunskaper

Baskunskaper i ekonomi och matematik rekommenderas.

Kursen ersätter följande kurser

Business Logistics for IB; Logistics and Scheduling for IM, in years 1999-2002

Litteratur

1. Kursbok: Coyle, Bardi & Langley (1998). The Management of Business Logistics.
West Publishing Co. ISBN 0-314-06507-5.

2.An Introduction to Management Science
by Anderson, Sweeney, Williams och Wisniemski
ISBN 978-1-84480-595-2
Only chapter 11 (inventory models)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 36 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 32 timmar
 • Självstudier - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 85 timmar
 • Varav schemalagda studier: 48 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Björk Kaj-Mikael

Examinator

Björk Kaj-Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

The course will be taught During Period 2

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning