Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Im 2005 - 2006 - Mathematics

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Förkunskaper

Math1, Math2

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 0 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Durbo Badal Karis

Examinator

Durbo Badal Karis

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning