Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

See Physics 1

Innehåll

 • Fluid Mechanics
 • Temperature and Heat
 • Thermal Properties of Matter
 • The First Law of Thermodynamics
 • The Second Law of Thermodynamics
  -Mechanical Waves
  -Wave Interference and Normal Modes
  -Sound and Hearing

Förkunskaper

Physics 1

Litteratur

Course Text Book
Young and Freedman, University Physics, 10th
edition, Addison-Wesley
Reference Literature
Harris Benson, University Physics, John Wiley and
Sons

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Inlämningsuppgifter

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Durbo Badal Karis

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning